Overzicht

Natuurbescherming

 • Bescherm de kust

  Onderzoek: 8.143 nieuwe bouwobjecten bedreigen de Noordzeekust

  Onderzoek van Natuurmonumenten bevestigt dat de bebouwing aan de Nederlandse Noordzeekust uit de hand loopt. De afgelopen drie jaar zijn 1.866 villa’s, appartementen, strandhuizen, hotelkamers en jachtligplaatsen gebouwd tussen Cadzand en Den Helder.

 • Stikstof, natuur en landbouw

  Stikstof, landbouw en natuur

  De natuur in Nederland staat nog altijd onder druk van ontwatering, versnippering en gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook de veel te zware belasting van stikstof uit landbouw, verkeer, industrie en andere bronnen veroorzaakt veel schade. Natuurmonumenten heeft zich in 2020 ingezet voor een beter beleid en een betere wetgeving voor de bescherming van de natuur.

 • Rennende herten
  Standpunt

  Nieuwe Natuurwet

  De nieuwe natuurwet is de beoogde opvolger van de Flora-faunawet, de natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. Uit de evaluatie van de natuurwetgeving in 2008 is gebleken dat het zinvol is om deze drie wetten samen te voegen tot een wet. Natuurmonumenten steunt deze aanbeveling. Mits de bescherming van natuur en landschap niet verslechtert.

 • logo