Een grote gift aan Natuurmonumenten

Een bos vlak bij uw woonplaats, het strand op een van de Waddeneilanden of de hei op de Veluwe. Heeft u ook zo’n plek in de natuur waar u graag komt of waaraan u mooie herinneringen koestert? Of wilt u graag een bijdrage leveren aan behoud en herstel van cultuurhistorische gebouwen?

Natuurmonumenten beschermt en behoudt deze plekken, voor nu en later. En uw steun daaraan maakt het verschil.

Herten

Overweegt u een gift van € 500,00 of meer neem dan vrijblijvend contact met ons op. Samen met u denken wij na over een passende manier waarop u een bijdrage kunt leveren aan ons werk voor de natuur.

Ook informeren wij u graag over periodiek schenken, de mogelijkheden van giftenaftrek,  geven via uw testament of het oprichten van een Fonds op Naam.

U kunt een gift overmaken op NL69INGB0000009933 t.n.v. Natuurmonumenten te ’s-Graveland. Vanwege de privacywetgeving krijgen derden echter geen adresgegevens meer door van de bank. Natuurmonumenten kan dan ook geen contact met u opnemen na uw gift. Bent u nog geen bekende van ons? Mail of bel ons dan zodat wij u kunnen bedanken voor uw gift.

Uw contactpersonen zijn:

Mariëtte Flipse
Relatiemanager particuliere gevers
[email protected]
06 – 83 19 37 44

Wilt u een gift aan Natuurmonumenten opnemen in uw testament, vertegenwoordigt u een stichting of vermogensfonds of heeft u vragen over periodiek schenken neemt u dan contact op met:

Ellen van Gerven
Adviseur Bijzondere Giften
[email protected]
06 – 8323 2269

logo