Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurmonumenten bezorgd over vogels in Midden-Delfland door chemisch vervuild water

21 juli 2014 | Natascha Hokke

Natuurmonumenten maakt zich grote zorgen om boerenland-, weide- en moerasvogels zoals de grutto en tureluur in Midden-Delfland. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat vogels verdwijnen in gebieden waar veel pesticiden (neonicotinoïden) voorkomen in het oppervlaktewater.

Grutto

Het natuurgebied de Vlietlanden ligt direct aan het tuinbouwgebied het Westland, waardoor de concentratie pesticiden in het water van het natuurgebied extreem hoog is.

Boswachter Martijn van Schie: “Vooral in het water van de Vlietlanden is een extreem hoge concentratie pesticiden gemeten. Dit komt doordat de Vlietlanden direct aan het Westland liggen. Het water uit dit tuinbouwgebied bevat stoffen als bestrijdingsmiddelen en stroomt door de verbinding direct door naar het natuurgebied.” Op gronden van Natuurmonumenten wordt nooit dit middel gebruikt.

Grote zorgen om weidevogelkuikens

Boerenland-, weide- en moerasvogels die in de Vlietlanden leven merken hier de directe gevolgen van. Veel van de insecten die de vogels eten, brengen een groot deel van de tijd door in het water. “We maken ons grote zorgen over de gezondheid en vitaliteit van de weidevogelkuikens. Voorgaande jaren konden we berichten dat juist in de Natuurmonumentengebieden de stand van de weidevogels stijgend was. De resultaten kunnen dus nog veel beter zijn als het water niet zo chemisch is. Het sterk vervuilde water beïnvloedt direct de weidevogelreservaten in Midden-Delfland.”

Kievitkuiken Tiengemeten

Onderzoek

Dat insectenetende vogels sterker achteruit gaan in gebieden met hoge concentraties van de neonicotinoïde imidacloprid in het oppervlaktewater, blijkt uit een analyse van gedetailleerde gegevens over milieufactoren en trends van algemene insectenetende vogels in het boerenland. Het wetenschappelijk tijdschrift Nature publiceerde de studie van biologen van de Radboud Universiteit en van Sovon Vogelonderzoek Nederland. “Je kunt aannemen dat deze lijn door te trekken is naar alle insectenetende vogels. Dus ook vogels zoals de grutto, tureluur en rietzanger”, zegt boswachter Martijn van Schie.

Verbod verkoop van pesticiden noodzakelijk

Nadat de vervuiling van het oppervlaktewater in Westland jaren omlaag is gegaan, loopt sinds 2008 de lijn met stikstof en fosfaat weer horizontaal. Dit is gemiddeld twee tot drie keer hoger dan de vastgestelde norm. Met bestrijdingsmiddelen worden de normen soms wel duizenden malen overschreden. Water met deze gevaarlijke pesticiden mag van de overheid op het oppervlaktewater worden geloosd. In Westland en Oostland werken diverse partijen samen aan oplossingen.

  Vlietlanden kinderen varen

  Natuurmonumenten heeft samen met andere groene organisaties, zoals De Vogelbescherming en Greenpeace, een direct verbod op de verkoop van de pesticiden (neonicotinoïden) gevraagd.

  Meer weten?

  Natascha Hokke
  Natascha Hokke

  Boswachter