Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedseizoen 2023 op Griend van start (Blog 1)

08 mei 2023 | Cynthia Borras

Het voorjaar is begonnen en de vogelwachters hebben zich weer in het huisje op Griend geïnstalleerd. Tijdens hun aankomst worden ze verwelkomd door grote aantallen zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen, kokmeeuwen en visdieven die hun broedgebieden al eerder hebben betrokken.

visdieven op Griend

Een nieuw seizoen begint

Het is een drukte van jewelste op Griend. De vogels zijn volop aan het baltsen, her en der vinden paringen plaats en sommige vogels zijn al druk bezig hun nest te bouwen. Het is opvallend dat de kolonie met kokmeeuwen zich tot vlak bij het vogelwachtershuis heeft uitgebreid. De dichtstbijzijnde  paren hebben nestplekjes gereserveerd tot minder dan 30 meter van het huis. Vorig jaar was dit het gebied van de visdieven, die nu met moeite een plekje tussen en naast de kokmeeuwen moeten zien te veroveren. Het is prachtig om dit alles vanaf het balkon van het huis gade te slaan, maar het betekent ook wij, de vogelwachters, min of meer in het huisje gevangen zitten. Wanneer wij de buitendeur openen leidt dit steevast tot hevige protesten van de broedvogels.

Baltsende grote sterns

Baltsende grote sterns op het strand bij Griend

Vogelgriep

Het is een naar onderwerp om nu al mee te beginnen, maar het houdt ons voortdurend bezig na de massale sterfte onder de grote sterns vorig jaar. De laatste tijden zijn er verspreid door Nederland al veel vogelgriepslachtoffers onder kokmeeuwen gevonden. Ook langs de trekweg in Afrika, waar de sterns overwinteren heerst de ziekte. Gelukkig kunnen we melden, dat er momenteel op Griend geen enkele van vogelgriep verdachte zieke of dode vogel is gevonden. We duimen dus voor een seizoen met gezonde vogels. Ook geven de aantallen aanwezige vogels vooralsnog geen aanleiding voor zorgen. Het aantal aanwezige grote sterns is wat aan de lage kant, maar we moeten wachten alvorens daar conclusies uit te kunnen trekken.

uitzicht vanuit griend

Het gebied rond het vogelwachtershuis is geheel door kokmeeuwen en visdieven in bezit genomen

Wadvogels

Zoals gebruikelijk voeren de vogelwachters elke maand een telling uit van alle wadvogels die met vloed op het eiland samendrommen om er te rusten. Op 22 april hebben wij weer zo’n telling uitgevoerd. Daarbij worden vooral grote aantallen steltlopers geteld, waaronder 2700 scholeksters, 14000 rosse grutto's, 24500 kanoeten en 17000 bonte strandlopers. Deze tellingen voeren wij gelijktijdig met die van Richel (een kleine zandplaat die vlakbij Griend ligt). Trots meld de telploeg op Richel de waarneming van een zeearend, die onze kant op komt vliegen. Helaas zien we het imposante beest niet. Van onze kant kunnen we echter als bijzonderheid de aanwezigheid van 60 rustende dwergmeeuwen op het Griendse strand melden.

 

(Tekst: Jan Veen)

Cynthia Borras
Cynthia Borras