Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedseizoenafsluiting (blog 6)

13 juli 2023 | Cynthia Borras

Veel broedvogels hebben Griend inmiddels verlaten, al dan niet met hongerige jongen die de ouders stevig aan het werk houden. Op het wad rond het eiland arriveren steeds meer wadvogels die in noordelijke streken gebroed hebben.

Griend met Terschelling op achtergrond

Einde broedseizoen

Veel broedvogels hebben Griend inmiddels verlaten, al dan niet met hongerige jongen die de ouders stevig aan het werk houden. Op het wad rond het eiland arriveren steeds meer wadvogels die in noordelijke streken gebroed hebben. Denk hierbij aan bonte strandlopers, drieteenstrandlopers, wulpen en sinds kort ook krombekstrandlopers. De laatste vogelwachters onderzoeken de plantengroei op het eiland en inventariseren het gebied op insecten.

Bloeiende lamsoor in de kwelder

Vegetatie

Jaarlijks wordt op Griend de ontwikkeling van de vegetatie bestudeerd. Dat gebeurt op 26 vaste plaatsen die met paaltjes zijn gemarkeerd, zogenaamde PQ’s (permanente kwadraten). In de loop der jaren zijn er grote veranderingen opgetreden die vooral het gevolg zijn van herstelmaatregelen op het eiland, waarbij grote hoeveelheden zand zijn aangebracht. Het eiland is hierdoor groter en hoger geworden en veel grassen als Zeekweek en Zandhaver hebben zich uitgebreid. Maar nog steeds kunnen we genieten van een prachtige kwelder waar de bloeiende Lamsoor een lust voor het oog is. Bijzonder aan dit onderzoek is, dat het 30 jaar door dezelfde bioloog Ben Hoentjen is uitgevoerd. Dit jaar heeft hij het overgedragen. Hulde aan zoveel doorzettingsvermogen en liefde voor de natuur.

Bloeiende Zeealant

Insecten

Naast de vegetatie-opnamen is er ruimte voor ‘bijvangsten’. Juli is een goede maand voor de insecten op het eiland. Momenteel zijn er 11 soorten dagvlinders te vinden op Griend, waarvan het Zwartsprietdikkopje het meest talrijk voorkomt. Een aanhoudende zuidoostelijke stroming heeft voor zogenoemde ‘dwaalgasten’ gezorgd. Zo werden er bij het enige wilgenstruweel dat op het eiland te vinden is twee nieuwe dagvlindersoorten ontdekt. De Eikenpage en het Boomblauwtje, zoals hun naam doet vermoeden behoorlijk boom/bos gebonden soorten. Beide soorten komen op de meeste Waddeneilanden talrijk voor en zullen zich daar ook voortplanten. Door het ontbreken van de ‘waardplanten’ op Griend kan het niet missen dat deze vlinders hier per ongeluk zijn terechtgekomen. 

 

Zwartsprietdikkopje

Vertrek vogelwachters

Het broedseizoen loopt ten einde, her en der zitten nog jonge meeuwen verstopt in de vegetatie, pendelt een late Graspieper met voer naar zijn jongen en krijgen de jonge lepelaars vliegles. De vogelwachters maken zich klaar voor vertrek. De schuilhutten worden opgeborgen en het huisje wordt schoongemaakt. Binnenkort wordt hun plaats ingenomen door onderzoekers die het gedrag van de steltlopers op het wad bestuderen.

 

Tekst: Jan Veen

Cynthia Borras
Cynthia Borras