Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderzoek herstel Griend afgerond

12 mei 2021 | Cynthia Borras

In 2016 is er op het eiland Griend een grote herstelmaatregel uitgevoerd om de bijzondere natuur te behouden en te beschermen. De jaren erna (2016-2020) hebben onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit en het NIOZ gewerkt aan een intensief onderzoeksproject. Want als je zo’n grote hersteloperatie doet wil je ook weten wat het effect ervan is. Die onderzoeken zijn nu afgerond. De resultaten worden op 3 juni 2021 gepresenteerd.

Griend

Ontwikkelingen

Het eiland Griend ligt midden in de dynamische Waddenzee. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is dit deel van de Waddenzee nog dynamischer en zijn er al meerdere acties geweest om te voorkomen dat Griend verdwijnt. Behoud van het eiland is belangrijk want Griend is als hoogwatervluchtplaats onmisbaar voor trekvogels op hun reis van noord naar zuid. Daarnaast is het eiland een belangrijke broedplek voor kokmeeuwen en grote sterns.

De onderzoekers hebben in de afgelopen jaren gekeken naar de ontwikkeling van de begroeiing en de ontwikkeling van het eiland en naar trek- en broedvogels, in het bijzonder naar twee iconische soorten: de drieteenstrandloper en de grote stern. Daarmee is veel kennis verzameld die ook bruikbaar kan zijn in andere delen van het Waddengebied.

Grote stern kolonie op Griend

Wisselwerking

Gelukkig weten de grote sterns Griend ook na de herstelmaatregelen te vinden. Hun gedrag en dat van de kokmeeuwen die er vlak naast broeden is nauwgezet in kaart gebracht. Verrassend is de wisselwerking tussen beide vogelsoorten: kokmeeuwen stelen het voedsel van de grote sterns, maar tegelijkertijd beschermen ze de nesten van grote sterns tegen predatie van grote meeuwen.

Benieuwd naar de kuikens van de grote sterns? Kijk mee in de nesten, klik hier

Drieteenstrandloper met kleurringen

Internationaal knooppunt

Ook trekvogels weten Griend nog steeds te vinden: ieder voor- en najaar bezoeken duizenden wadvogels het eiland en het omliggende wad om er te rusten en aan te sterken voor hun reis van hun winterverblijf naar de broedgebieden in Noord-Europa en terug. Tijdens dit onderzoek is vooral gekeken naar drieteenstrandlopers en kanoeten. Daarbij is ook het belangrijkste voedsel van de drietenen onderzocht: garnalen. Met het onderzoek is nog meer inzicht gekomen in de rol van Griend als internationaal knooppunt.

zeegras onderzoek

Onderzoeksresultaten

Op 3 juni 2021 van 14.00-17.00 uur presenteren onderzoekers Laura Govers en Valérie Reijers de resultaten van het onderzoek in een webinar. Het is een verhaal over Griend als schakel in de Waddenzee. Een verhaal over een wandelend eiland, dat door wind en golven steeds in beweging is, over mosselbanken en zeegras en over het belang garnalen als voedsel voor trekvogels. Ook presenteren zij het boek dat ze schreven: Griend, een bewogen eiland.

Als je belangstelling hebt voor dit webinar kun je je aanmelden door een mail te sturen aan [email protected]  

Het onderzoek is gefinancierd door het Waddenfonds, OBN (Ontwikkeling +Beheer, Natuurkwaliteit), RUG, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.

Cynthia Borras
Cynthia Borras