Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Vogeleiland Griend leeft weer

31 augustus 2017 | Natuurmonumenten

West-Terschelling, 31 augustus 2017. Vogeleiland Griend leeft weer. Het herstel van dynamische waddennatuur werkt. Vogelpopulaties floreren.

Vogeleiland Griend leeft weer

<p><strong>Onmisbaar vogelparadijs</strong>Griend is een beschermd eiland midden in de Waddenzee. Het is onbewoond en niet toegankelijk voor publiek. Daarom is het eiland ook zo aantrekkelijk voor de tienduizenden broedvogels die er ieder jaar neerstrijken. Én voor de honderdduizenden trekvogels, die het kleine eilandje nodig hebben op hun reis tussen de arctische toendra’s en hun overwinteringsgebieden in het zuiden. Het voortbestaan van het eiland werd na aanleg van de Afsluitdijk ernstig bedreigd. Stromingen veranderden en het waterpeil werd steeds hoger. Om het afkalvende Griend te behouden heeft Natuurmonumenten vorig jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd om het verdrinkende eiland te redden.</p>
<p><strong>Stormvloedschoorwaleiland</strong>‘We probeerden Griend te beschermen door het te fixeren op de plek waar het 50 jaar geleden al lag. Maar het eiland bleef almaar kleiner worden. Dramatisch voor waddenvogels zoals de grote stern,’ licht Sanne van Gemerden, boswachter op Griend, toe. ‘Daarom heeft Natuurmonumenten het afgelopen jaar gekozen voor herstel dat beter past bij het ‘wandelende’ karakter van Griend.'</p>
<p>Onderzoekscoördinator Laura Govers (RUG, RU): ‘Griend is een stormvloedschoorwaleiland. Bij storm wordt het eiland gevoed met schelpen, slib en zand. Daarvoor is bij het herstel 200.000 kuub zand en 20.000 kuub schelpenmateriaal aangebracht in een brede vooroever. Deze vorm van herstel past bij dit eiland. Nu vindt er continue verjonging plaats van het eiland, volgens de dynamiek van het wad. Dit maakt het aantrekkelijk voor broedvogels. Een eiland kan niet zonder een gezond en rijk wad. Daarom doen we proeven om Waddenzeeprocessen terug te brengen. We planten zeegras aan en plaatsen biologisch afbreekbare kunstriffen waaruit mosselbanken kunnen groeien.’</p>
<p><strong>Drieteenstrandlopers</strong>En inderdaad een jaar later blijken water, wind en planten aan de slag te zijn gegaan met het zand en de schelpen. Daarbij zijn kleine duintjes en schelpenruggen ontstaan. Veel kenmerkende vogelsoorten van Griend maken hier gebruik van. Onderzoeker Emma Penning van het NIOZ: ‘De vogelpopulaties floreren! Wadvogels vinden bij vloed nieuwe schuilplaatsen in de duintjes. Op de nieuwe schelpenbanken broeden grote sterns. Afgelopen maand zaten hier maar liefst 25.000 drieteenstrandlopers; dat is 14% van de hele populatie, die gebruik maakt van de Oost-Atlantische vliegroute.’</p>
<p><strong>Onderzoeksprogramma</strong>Om alle ontwikkelingen op Griend te volgen loopt er momenteel een onderzoeksprogramma vanuit Rijksuniversiteit Groningen, NIOZ en Radboud Universiteit. Onderzoekers brengen het landschapsgebruik door wadvogels in kaart, houden bij hoe het eiland verandert en onderzoeken de grote sterns. De eerste resultaten van dit onderzoek zijn onmiskenbaar: Griend leeft weer! De dynamische wisselwerking tussen planten, dieren en het woeste eiland zelf is terug van weggeweest. De komende jaren wijzen uit of er een duurzaam nieuw evenwicht is gevonden, waarbij Griend verjongd en vogelrijk door de Waddenzee wandelt. 'We hopen dat het eiland zichzelf nu in stand kan houden. De ontwikkelingen die wij nu zien zijn veelbelovend. Fantastisch nieuws voor de natuur en voor alle natuurliefhebbers die dit spannende herstelproject volgen en steunen.'</p>
<p><em>Gezamenlijk persbericht Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Koninklijk Instituut voor onderzoek der Zee (NIOZ), Radboud Universiteit (RU)</em></p>
<p><strong>Noot voor de redactie</strong>Voor meer informatie: Dieuwertje Penders, persvoorlichting Natuurmonumenten, 0613708537</p>

Natuurmonumenten