Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurbeleving met nieuwe recreatievoorzieningen in de Harger- en Pettemerpolder

01 oktober 2019

Optimaal genieten in de Harger- en Pettemerpolder met nieuwe infopanelen en vogelkijkhutten

Vogelkijkhut bij de Abtskolk

Meer natuur en meer beleving; deze doelen komen uit het Programma Ruimtelijke Kwaliteit. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om die doelen te bereiken. Zo zijn er cultuurhistorische weidemolentjes geplaatst, natuurvriendelijke oevers gemaakt en waterplassen met nieuwe vogeleilandjes aangelegd. Met de plaatsing van een serie informatiepanelen over het gebied en twee vogelkijkhutten heeft Natuurmonumenten het laatste werk afgerond.

Beter te bereiken en beleven

Tegelijk is ook de herinrichting van de Hondsbosscheweg afgerond waarbij kruisingen veiliger zijn gemaakt voor fietsers en voetgangers. Door aanleg van twee oversteekplaatsen (bij de Hazeweg en de Kamperkade) is de Harger- en Pettemerpolder vanaf de verschillende parkeerplaatsen nu makkelijker en veiliger bereikbaar.

Op acht locaties in de HPP en twee plekken in de naastliggende droogmakerij De Zijpe staan nu infopanelen die vertellen over de rijkdom aan natuur- en cultuurhistorische waarden in dit karakteristieke gebied. Mooi geïllustreerd met foto’s, wetenswaardigheden, tips van de boswachter en op een aantal plekken een handige overzichtskaart met praktische informatie.

Infopaneel Hargermolen

Schitterend uitzicht

Om in de vaak winderige polders extra van de talloze vogels te kunnen genieten, staat er bij de Putten en de Abtskolk nu ook een vogelkijkhut. De houten hutten met een dak in de vorm van een vlieger bieden een schitterend zicht op deze vogelrijke gebieden. De vogelkijkhut bij de Putten is in overleg met omwonenden en Gemeente Bergen aan de westkant van de Putten geplaatst. Bij de aanvankelijk geplande locatie aan de zuidkant werd namelijk gevreesd voor verstoring van de natuur en toename van verkeer. Het toegangspad naar deze vogelkijkhut is zo vlak na de aanleg nog niet begroeid, dus stevige schoenen of laarzen zijn aanbevolen.

De projecten in de HPP en De Zijpe konden worden gerealiseerd dankzij bijdragen van Provincie Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Kust op Kracht, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Natuurmonumenten.

Beleef de polder met een rondwandeling om de Putten. Klik hier voor meer informatie over de Harger- en Pettemerpolder.