Ga direct naar inhoud
Nieuws

Beleef het 'einde van de wereld-gevoel' in de vernieuwde Korendijkse Slikken

09 oktober 2019 | Chantal van Burg

Het slot van de brug is eraf. Het natuurgebied de Korendijkse Slikken is sinds oktober weer open voor bezoekers. Het gebied heeft een ware metamorfose ondergaan, met zowel verbeteringen voor de natuur als de beleving daarvan. Natuurmonumenten is trots op het vernieuwde natuurgebied. Op woensdag 23 oktober 2019 staat zij hier met betrokkenen bij stil tijdens een officiële opening.

Kijkhut Korendijkse Slikken

Verbetering voor de natuur én voor de bezoeker

De Korendijkse Slikken is een van de typische deltanatuurgebieden aan het Haringvliet. Om deze kenmerkende natuur te behouden en te versterken was het nodig om het gebied weer in contact te laten komen met water: vernatting. Dit vond plaats door het afgraven van een deel van het gebied, waardoor slikkige oevers zijn ontstaan. Om water in het gebied vast te houden, is een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Ook de oude krekenstructuur is weer opengemaakt, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden. Dit is van belang voor de typische flora en fauna van de deltanatuur: slijkgroen, zeegroene rus, grutto, noordse woelmuis en bruine kiekendief.

Daarnaast kunnen bezoekers het gebied nu nog beter beleven. Met een mooie kijkhut met breed zicht op de slikkige oevers en een kijkterp vanwaar je schitterend uitzicht hebt op het Spui en het Haringvliet. De verbinding met het water beleef je ook vanaf het verhoogde wandelpad. De komende weken plaatst Natuurmonumenten de bewegwijzering en informatiepanelen in het gebied.

Toegankelijkheid vernieuwde wandelroute

De vernieuwde wandelroute is open van 15 juli tot en met 15 maart. De afsluiting is noodzakelijk om verstoring van broedende bruine kiekendieven te voorkomen. Het rondje Pit, dat vanaf de parkeerplaats aan de Westdijk over de Leenherenpolder langs het water de Pit loopt, is wel jaarrond open.

Naar een dynamische delta

Sinds begin dit jaar gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Een belangrijke stap voor het herstel van de natuur rondom het Haringvliet. Deze kans grepen zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet en de regio aan om de unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. De onmisbare financiële impuls voor het Droomfondsproject Haringvliet kwam van de provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast droegen het ministerie van LNV, het voormalige Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) en NLDelta ook bij aan het natuurherstel en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen in de Korendijkse Slikken.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven