Ga direct naar inhoud
Nieuws

Tijdelijke rust broedvogels Korendijkse Slikken

10 maart 2020 | Chantal van Burg

Het broedseizoen gaat van start. Dit betekent dat verschillende vogelsoorten zich voorbereiden op hun nest en hopelijk straks met succes hun jongen grootbrengen. Dit is vooral een taak van de vogels. Maar zij kunnen hier wel bij geholpen worden door ze de rust te geven die zij nodig hebben in deze periode. Zo ook in de Korendijkse Slikken. Vanaf 15 maart tot en met 15 juli is de wandelroute in het gebied dicht, zodat de vogels zich in alle rust op hun kroost kunnen richten.

Bruine kiekendief

In het gebied komen bijzondere broedvogels voor: blauwborst, bruine kiekendief en baardman. Vooral de kiekendief is gebaat bij rust tijdens de broedperiode. In de Korendijkse Slikken komen meerdere broedparen voor van deze roofvogel.

Recente natuurherstel

Vorig jaar vond in de Korendijkse Slikken een natuurherstel plaats, vanuit het Droomfondsproject Haringvliet, waarbij de typische deltanatuur nieuw leven is ingeblazen. Dit gebeurde vooral door het gebied weer in contact te laten komen met het water. Door afgravingen van een deel van het gebied ontstonden slikkige oevers. Om water in het gebied vast te houden, is een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Ook de oude krekenstructuur is weer opengemaakt, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden. Dit is van belang voor de typische flora en fauna van de deltanatuur: slijkgroen, zeegroene rus, grutto, noordse woelmuis en bruine kiekendief.

Recreatieve plus

Ook is het gebied beter beleefbaar gemaakt met een kijkhut met breed zicht op de slikkige oevers en een kijkterp vanwaar je schitterend uitzicht hebt op het Spui en het Haringvliet. De verbinding met het water beleef je ook vanaf het verhoogde wandelpad. Naast de recreatieve verbeteringen is de openstelling van het gebied ook met twee maanden verlengd. Toch blijft het vanuit natuuroogpunt noodzakelijk om in het gebied drie maanden rust te garanderen voor aanwezige broedvogels. Vandaar de afsluiting van 15 maart tot en met 15 juli. Vanaf 16 juli is de wandelroute weer geopend. Het rondje Pit, dat vanaf de parkeerplaats aan de Westdijk over de Leenherengorzenpolder langs het water de Pit loopt, is wel jaarrond open.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven