Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wandelroute Korendijkse Slikken mogelijk eind september open

01 juli 2019 | Chantal van Burg

Vorig jaar vond natuurherstel plaats in de Korendijkse Slikken. In het ruige deel van het gebied is een flinke oppervlakte afgegraven met als doel: openmaken van oude kreekrestanten en herstel van slikkige oevers. Vis en vogel krijgen hierdoor weer toegang tot nieuwe leef- en eetgebieden. Mooie waarneming is dat de doelsoorten op de slikkige oevers, zoals slijkgroen en blauwe waterereprijs, al zijn aangetroffen.

Drone foto Korendijkse Slikken na natuurherstel

Ook is er een stuw aangelegd in de graslanden die ervoor moet zorgen dat het water langer vastgehouden wordt in het gebied. 

Afmaken recreatieve voorzieningen

Ook is er vorig jaar een flinke start gemaakt met de recreatieve voorzieningen in het gebied, zoals het wandelpad, de basis voor de kijkhut en de kijkterp. Na het broedseizoen, vanaf 15 juli, worden deze werkzaamheden hervat. Het wandelpad en de kijkhut worden afgebouwd en er komt nieuwe bebording in het gebied. Verder vinden er nog baggerwerkzaamheden plaats in een aantal kreken.

Openstelling eind september

De nieuwe wandelroute in de Korendijkse Slikken gaat waarschijnlijk eind september open. Dan zijn alle werkzaamheden afgerond en kunnen bezoekers genieten van al het moois dat dit gebied te bieden heeft. Het rondje Pit is wel toegankelijk voor bezoekers.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven