Ga direct naar inhoud
Nieuws

Water stroomt als rode draad door kennismakingsgesprek tussen gedeputeerde Ans Mol en Natuurmonumenten Achterhoek

15 december 2023 | Anouk Ballot

Samen met boswachters en medewerkers van Natuurmonumenten in de Achterhoek bezocht gedeputeerde Ans Mol op vrijdag 15 december landgoed Hackfort bij Vorden. Dit bezoek was een eerste kennismaking. Mol is sinds deze zomer gedeputeerde bij provincie Gelderland, met in haar portefeuille o.a. water, klimaatadaptatie, energie en klimaat. De droogte problematiek waar de Achterhoek en ook landgoed Hackfort onder lijdt, werd dan ook meteen bij de kop gepakt door Udo Hassefras, gebiedsmanager Natuurmonumenten Achterhoek.

Boswachters Natuurmonumenten Achterhoek en gedeputeerde Ans Mol buigen zich over waterkaart

Water pieken en tekorten

Op een kletsnat landgoed praten over droogte klinkt wellicht vreemd. Toch heeft de natte piek van nu alles te maken met het droogvallen van de Baakse Beek. Hoge pieken en grote tekorten aan water wisselen elkaar steeds vaker af, terwijl het watersysteem nog voornamelijk op afvoeren is gericht. Tijdens een droog, schraal voorjaar zijn we het water weer snel kwijt. Slecht voor de natuur én historisch erfgoed. Bomen kunnen slecht tegen de fluctuaties van het grondwater. Muren van historische gebouwen krijgen scheuren door verzakkingen door de aanhoudende droge zomers. Bovendien geeft meer dan de helft van de pachters van Natuurmonumenten op landgoed Hackfort aan droogteschade te ervaren. Daarom moeten we bufferen voor droge periodes, waar zowel natuur, erfgoed als landbouw van kunnen profiteren.

Hoge zandgronden

Niet alleen op Hackfort speelt de droogteproblematiek. Op de droge zandgronden in de Achterhoek vormt het tekort aan water de grootste bedreiging voor de natuur. De structurele verdroging door afvoer van regenwater en onttrekking van grondwater leidt tot droogvallende beken en grote schade aan (eiken)bossen, bomenlanen en houtwallen. De keuzes op het gebied van waterbeheer zijn daarom van groot belang. Omdat het verbeteren van de waterhuishouding gaat over het hele watersysteem in de Achterhoek, zijn er veel partijen bij betrokken. Natuurmonumenten werkt samen met 18 andere organisaties om tot oplossingen te komen om beter om te gaan met droogte en piekbuien. >>LEES HIER HOE.

Mol woont zelf in een waterrijk gebied. "Water betekent voor mij ook verantwoordelijkheid. Ook daar spelen vragen rondom wonen, werken en natuur. En water speelt ook daarin belangrijke rollen. En alleen goed water kan echt iets toevoegen. Daarom moet het schoon en beschikbaar zijn. Het beschermen van waterkwantiteit & waterkwaliteit wordt een rode draad in mijn beleid."

 

Gedeputeerde Ans Mol neemt handtekeningen voor beter waterbeleid in ontvangst van boswachter Niels Noordstar.

Natuurliefhebbers in Gelderland vragen actie!

Om aandacht te vragen voor water in Nederland liep er voorjaar 2023 een landelijke actie van Natuurmonumenten. Maar liefst 15.500 Gelderlanders ondertekenden de petitie waarbij boswachters samen met natuurliefhebbers de overheid oproepen veel beter rekening te houden met de kwaliteit en kwantiteit van water. Gedeputeerde Mol mocht de Gelderse handtekeningen in ontvangst nemen.

De kennismaking met de gedeputeerde is Hassefras goed bevallen. “We hebben buiten kunnen laten zien waar wij ons zorgen om maken, samen met de ruim 15.000 ondertekenaars van de petitie. We zullen de komende jaren elkaar hard nodig hebben om samen met de vele anderen de verschillende uitdagingen aan te gaan.”

Meer mooie en schrijnende waterverhalen en over de aanpak van droogte door Natuurmonumenten lees je >>HIER.

Anouk Ballot
Anouk Ballot