Ga direct naar inhoud

Droogte aanpak Achterhoek

Water. Water is de bron en basis van ons leven. Voor alle natuur is schoon en voldoende water van groot belang. Maar dat is zelfs in Nederland waterland niet vanzelfsprekend. Veel water is vervuild en vaak is er ook te weinig water voor een gezonde natuur. Dit speelt zeker in de Achterhoek. Dat moet veranderen!

De beverdam op landgoed Hackfort gezien vanaf de droge zijde

Hoog en droog

Op de droge zandgronden in de Achterhoek vormt het tekort aan water de grootste bedreiging voor de natuur. De structurele verdroging door afvoer van regenwater en onttrekking van grondwater leidt tot droogvallende beken en grote schade aan (eiken)bossen, bomenlanen en houtwallen. De keuzes op het gebied van waterbeheer zijn daarom van groot belang.

peilschaal vijvers Dorth tonen dramatisch laag peil

Peil in de vijvers op landgoed Dorth is dramatisch laag, zomer 2022

Samenwerking 19 partijen

De droge zomers van de afgelopen jaren hebben er vooral in de Achterhoek flink ingehakt. Omdat het verbeteren van de waterhuishouding gaat over het hele watersysteem in de Achterhoek, zijn er veel partijen bij betrokken. Natuurmonumenten werkt samen met 18 andere organisaties om tot oplossingen te komen om beter om te gaan met droogte en piekbuien. Onderwerpen waarop de groep zich op richt is: het opvangen en vasthouden van meer (regen)water, het telen van andere gewassen en bepalen waar wel en geen woningen moeten komen. Bekijk de bijbehorende video>>

droogte in de Achterhoek

Wat doen we al?

Er zijn goede projecten uitgevoerd of staan op het punt van starten. Toch gaat dit niet snel genoeg. Natuurmonumenten pleit voor een radicale omslag. De snelle afvoer van water moet stoppen en het onttrekken van water moet fors verminderen. Lees hoe onze projectleiders en boswachters strijden en samenwerken voor water:

Heikikkers in paartijd

Heikikkers in de paartijd

In heel Nederland

Natuurmonumenten werkt – samen met andere partijen - aan een Nederland met meer en schoner water. Dat doen we in onze natuurgebieden door bijvoorbeeld het herstellen van oude beeklopen en het aanleggen van waterbuffers. De natuur kan bijdragen aan een gezond en toekomstbestendig watersysteem. Daarnaast we pleiten in Europa, bij het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen voor watervriendelijker en klimaatbestendiger plannen en beleid. Voorbeelden hiervan zijn uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en schoner mestbeleid.

Meer weten over de aanpak van de droogte door Natuurmonumenten >>

Wat kun jij doen?

Onze natuur is ziek door vervuild water en verdroging. Jouw provincie maakt nu plannen voor de toekomst van de natuur en ons water. Dit is hét moment om in actie te komen. Teken de petitie!

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid