Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aanleg nieuwe eilanden van start

06 april 2021 | Natuurmonumenten

Op 26 april start Boskalis met de aanleg van twee extra natuureilanden. Die komen in de beschutting van de bestaande vijf eilanden van Marker Wadden die Boskalis eerder realiseerde. De nieuwe eilanden hebben een oppervlakte van 300 hectare onder en boven de waterspiegel en worden net als de vorige opgebouwd met slib, klei, veen en zand uit de bodem van het Markermeer.

Kleine snijkopzuiger

Boskalis kreeg op 22 maart opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat voor de realisatie van twee nieuwe natuureilanden. De werkzaamheden gaan binnenkort van start en worden naar verwachting eind 2023 afgerond. Na afronding van dit project omvat Marker Wadden in totaal 1.300 hectare.

Wereldprimeur

"Voor dit project wordt naast grondverzetmaterieel een kleine snijkopzuiger (zie foto) ingezet", vertelt Jeroen van der Klooster, projectmanager van Boskalis. "Het mooie is dat alle lessen die wij hebben opgedaan tijdens de realisatie van eerste eilanden, nu van pas komen. Dat zie je zowel in het ontwerp als tijdens de realisatie terug. Het risicoprofiel is hiermee sterk verlaagd."

Boskalis bouwt de eilanden gefaseerd. "Het eerste eiland wordt in 2021 nog gerealiseerd, het tweede eiland in de periode daarna. Uiteindelijk dient alles eind 2023 gereed te zijn en is Nederland weer een stuk mooie natuur rijker.  

De aanleg van Marker Wadden is een van de grootste natuurherstelprojecten in West-Europa. Het doel is het veranderen van het ecologisch verarmde Markermeer in een dynamisch gebied dat rijk is aan planten en dieren. Dat doen we door het creëren van een archipel van natuureilanden. Building with Nature-technieken spelen daarbij een sleutelrol. Met name het op grote schaal bouwen met fijn slib is een wereldprimeur. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten: het aanwezige slib dat een nadelig effect heeft op de biodiversiteit in het meer wordt effectief ingezet als bouwstof voor het nieuwe natuurgebied. Daarnaast vindt unieke, grootschalige natuurontwikkeling plaats in een gebied grenzend aan een dichtbevolkte regio, waarbij tevens ruimte voor recreatie wordt gecreëerd."

 

Natuurmonumenten