Ga direct naar inhoud
Nieuws

Biodiversiteit op Marker Wadden groeit snel

19 mei 2020 | Natuurmonumenten

De natuur op Marker Wadden komt buitengewoon snel tot bloei, zo blijkt uit een tussenrapportage. Er zijn veel vogels, insecten en vissen gezien. En in het water leven zwavelbacteriën en driehoeks- en quaggamosselen. Die kunnen een rol spelen bij het weer helderder worden van het water.

mw

De looptijd van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) is alweer op de helft. Hierin onderzoeken Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Deltares en EcoShape hoe het ecosysteem van Marker Wadden zich ontwikkelt. En die ontwikkeling verloopt snel, zo blijkt uit het midterm-rapport dat onlangs is verschenen.

Veel vogels

Uit de tussenbalans blijkt dat de onderzoekers jaarlijks meer vogels aantreffen. De aantallen van pioniersvogels zoals visdieven, dwergsterns, plevieren en kluten zijn nationaal van belang. En Marker Wadden wordt ook steeds interessanter voor moerasvogels zoals diverse eendensoorten, grauwe ganzen, baardmannen en kleine karekieten.

Het nieuwe gebied blijkt geschikt voor vogelsoorten die nog niet eerder in Nederland broedden of erg zeldzaam zijn, zoals het succesvolle broedgeval van een ijseend. Ook de nestvondst van een zuidelijke bonte strandloper is bijzonder. 

Insecten

Insecten zijn ook massaal waargenomen op Marker Wadden, ook grotere insecten als libellen en loopkevers. In totaal zijn bijna 200 soorten vastgesteld, evenals 9 soorten spinnen.

Vissen

Er zijn meer dan 20 vissoorten gezien rond Marker Wadden. Ook is veel jonge vis gespot tussen de eilanden. De verwachting is dat diverse soorten de eilanden als paaiplaats en kraamkamer gebruiken. Welke soorten precies en wat de favoriete plekken zijn, wordt onderzocht in een uitgebreid visonderzoek.  De aanwezigheid van vis is ook belangrijk voor de visetende vogels.

Onderwaterleven

In het water rondom Marker Wadden is meer nieuw leven zichtbaar, zoals de aanwezigheid van zwavelbacteriën en de terugkeer van driehoeks- en quaggamosselen. Deze kunnen een rol spelen bij het weer helderder worden van het water. Zwavelbacteriën laten in het laboratorium zien dat ze sediment bij elkaar houden en opwerveling van sediment door waterbeweging reduceren. In theorie kan dat de helderheid van het water vergroten. 

In de heldere luwe delen zien de onderzoekers al veel watervlooien en het vermoeden is dat waterplanten zich hier binnenkort gaan vestigen.

Vegetatie

Op het land komt steeds meer bedekking van planten. Het riet groeit razendsnel, de vegetatie breidt zich uit. Met name moerasandijvie is een kenmerkende soort. De verwachting is dat het aandeel waterplanten verder toeneemt. 

Zo toont het rapport aan dat de natuur op Marker Wadden volop in beweging is. Het toont ook het belang van het voortzetten van het onderzoek aan. Hier kan  op grote schaal kennis vergaard worden op diverse onderzoeksterreinen.

Biodiversiteit in Nederland

Wil je weten hoe het gaat met de natuur in andere delen van Nederland? Vraag dan hier de actiekrant aan vol verhalen over de biodiversiteit in Nederland en wat je zelf in je tuin kan doen om meer dieren planten te krijgen.

 

Natuurmonumenten