Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Vogels van Marker Wadden

05 augustus 2019

Er zijn steeds weer nieuwe verrassingen voor de vogelonderzoekers op Marker Wadden. Eind juli liepen ze opeens door grote zwermen oeverzwaluwen. Zeker 1000 vogels en bij de zandwallen langs het Noordstrand werden al 70 nestgangen geteld. Ook is er een spectaculair aantal strandplevieren geteld. In ieder geval al 22 vogels en verschillende jonge kuikens.

Bontbekplevier

Kleine plevieren en bontbekplevieren zijn ook volop aanwezig. Een kolonie dwergsterns is gezien en de kleine karekiet, een nieuwe broedvogel. Verder broeden er vooral veel kokmeeuwen, kluten en visdieven.

Heel onverwacht was de ontdekking was de ijseend (afgebeeld op de foto), met vier kuikens, die voor het eerst in Nederland heeft gebroed. En dat op Marker Wadden.  

Op het haveneiland dat het eerst is ontwikkeld, komt de plantengroei al goed op gang dat trekt ook weer andere vogels. Er broeden vele watervogels, zoals bergeenden, tafeleenden en wilde eenden. Ook de geoorde fuut broedt op Marker Wadden. Deze vogels broeden graag bij ondiep water, veel begroeiing, voldoende insecten en larven en in de nabijheid van kokmeeuwen. Zij zijn slim en ontdekken snel waar voor hen ideale omstandigheden zijn. De witte kwikstaart had Marker Wadden vorig jaar al ontdekt en dit jaar heeft de gele kwikstaat ook op Marker Wadden gebroed.

In de rietkragen hoor je nu het gezang van kleine karekieten en rietgorzen. Natuurlijk zijn er ook al vele vogels geteld die even op Marker Wadden landen op hun reis naar andere oorden.

Tot nu toe zijn in 2019 al 125 verschillende soorten vogels gezien.

Wil je zelf komen kijken? Boek hier de veerboot naar de Marker Wadden.

Jonge strandplevier - Marker Wadden