Nieuws van de boswachter

Opslag voor de boswachter

18 februari 2019 | Eveline Blok

Als een boswachter het over opslag heeft, dan heeft hij het niet over zijn salaris... In boswachterstermen betekent opslag ongewenste begroeiing, zoals jonge wilgen, esdoorns en Amerikaanse vogelkers.

Opslag verwijderen

Dat deze soorten zo hard groeien komt onder meer door het teveel aan voedingsstoffen in de natuur. De stikstof die uitgestoten wordt door landbouw, auto's en industrie slaat neer in de natuur en werkt als een soort pokon: bomen, struiken en planten gaan er extra snel van groeien. Dit zien we ook heel goed in Nationaal Park Zuid-Kennemerland.

Als we niks doen, dan groeit het duingebied binnen enkele decennia helemaal dicht. Door opslag te verwijderen, herstellen we de jonge, natte duinvallei en maken we het gebied weer aantrekkelijk voor soorten als duinparelmoervlinder en wilde bloemen, zoals het duinviooltje.

Over een paar weken begint het broedseizoen, dus boswachter Henk maakt nog even vaart met het verwijderen van wilgenopslag op één van de eilandjes in het Cremermeer. In andere delen van het Nationaal Park zorgen Schotse hooglanders, konikpaarden en shetlandpony's ervoor dat de duinen open blijven, maar op deze eilandjes is dit een klus voor de boswachter.

Nog éven en dan is dit verstilde plekje in de duinen ook weer een geliefde broedplaats voor verschillende watervogels, zoals kuifeenden en meerkoeten.

Opslag verwijderen duinen

Opslag voor de boswachter

Eveline Blok
Eveline Blok
logo