Ga direct naar inhoud
Nieuws

Uitbundig zingende veldleeuweriken op Planken Wambuis

21 maart 2017 | Marie-Thérèse te Bulte

Was het vrolijke kenmerkende gefluit van de veldleeuwerik oorspronkelijk in Nederland de voorbode van het voorjaar. Nu hoor je de uitbundige zang van deze akker- en weidevogel nauwelijks meer. Het leefgebied is zo goed als verdwenen uit het huidige agrarische landschap. Op Planken Wambuis kun je gelukkig nog volop genieten van de veldleeuwerik en zijn bijzondere zangvlucht.

Veldleeuwerik

Vroeg in het voorjaar hoorde je de veldleeuwerik overal hoog in de lucht zingen, en dat ging zo door tot ver in de zomer. Het was de algemeenste akker- en weidevogel van ons land. Helaas is dit geluid - met de komst van de intensieve landbouw - zo goed als verdwenen en is de stand als broedvogel in ons land met maar liefst 95% afgenomen. De soort staat nu zelfs op de Rode Lijst van bedreigde en gevoelige soorten.

Veldleeuweriken op Planken Wambuis

Gelukkig is de veldleeuwerik nog volop te horen in natuurgebieden zoals Planken Wambuis. Natuurmonumenten heeft hier de voormalige akkers omgevormd naar graasweiden. Deze worden extensief begraast door runderen en pony’s. En de nesten worden hier niet uitgemaaid. Ook liggen hier enkele akkers waar het verbouwde graan en andere oliehoudende zaden niet worden geoogst. Ze bieden zo in de winter voldoende voedsel voor allerhande vogels. Veldleeuweriken hoeven hierdoor niet de gevaarlijke vogeltrek te ondernemen. Er broeden dan ook meer dan 100 paar veldleeuweriken op de graasweiden.

Genieten van uitbundige zang

Kom naar ons uitzichtpunt over de graanweides bij Oud Reemst en zie hoe de veldleeuwerik al fluitend en tierelierend hoogte wint en uiteindelijk minutenlang als een stipje in de lucht uitbundig zingt. Volg hiervoor de blauwe route, ook op de heide en de akkers heb je grote kans dat de veldleeuwerik zich laat horen. Tip: vergeet de verrekijker niet!

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte