Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wintervogels kijken op de akker van Oud Reemst

24 februari 2021 | Marie-Thérèse te Bulte

Kom vogels kijken op de vogelvriendelijke akker van de oude landbouwenclave op Planken Wambuis. De lente hangt ook hier volop in de lucht, al is het nog maar februari. Zo ligt er een winterse witte deken van sneeuw met stevige vrieskou, een week later is het zonnig lenteweer met temperaturen boven de 15 graden. Worden kraanvogelvluchten naar het noorden gesignaleerd en hoor je hier baltsende grote lijsters en veldleeuweriken. De akker is ingericht voor zaadetende overwinteraars. En deze zangvogels, die trekken weer roofvogels aan. Maak een wandeling langs de akker en kom ze bekijken.

Winterakker Oud Reemst met granen en oliehoudende zaden

Akkers Oud Reemst  

Het akkercomplex op Oud Reemst stamt al uit de middeleeuwen en deze cultuurhistorische gronden houden we door natuurvriendelijk beheer in stand. Al jaren wordt een deel van de akkers speciaal voor overwinterende zangvogels en muizen ingezaaid met een mengsel van zomergranen, akkerkruiden en oliehoudende zaden - als zonnebloemen en mosterd. Op enkele andere akkers telen we biologische granen voor de verkoop, die zijn ingericht voor de flora. En dan zijn er nog de akkers buiten het raster, die worden vooral gebruikt door edelherten.

Zwerm kepen

Hele groepen kepen strijken hier vaak neer, op zoek naar zaden

Welke zangvogels zijn er te zien?  

Zaadetende overwinteraars: de achterblijvers en wintergasten uit het noorden. De diehards die kiezen voor hier blijven en voedselschaarste riskeren. Niet wegtrekken spaart energie en zorgt in het voorjaar voor een ruime territoriumkeuze. Voor zaadetende zangvogels als keep, vink, putter en geelgors lijkt het een slimme strategie om te overleven. En dat is mooi, ook voor het vogels kijken in de winter.

Op de vogelakker blijft de hele oogst staan – hele groepen foeragerende vinken, kepen, putters en geelgorzen kun je hier aantreffen – soms opvallend talrijk.

Putter

Putter - schilderachtig mooi, regelmatig te zien in groepjes

Wintervogels die hier ook regelmatig in groepjes worden gezien zijn kramsvogels en de koperwieken. Zo zag boswachter Ellen ter Stege laatst heel veel koperwieken tijdens het winterse weer met sneeuw.

Koperwiek

Koperwiek – wintergast, te herkennen aan de koperrode oksels

Jagende roofvogels

Niet alleen vogels profiteren, de natuurakkers zijn doorzeeft met muizenholletjes. Zangvogels én muizen trekken natuurlijke rovers als havik, torenvalk en blauwe kiekendief aan. Hun jacht is in het open terrein prachtig te volgen.

Torenvalk met muis

Torenvalk – specialist in het jagen op muizen

Een andere wintergast is de klapekster. Vaak zie je ze op een hoog punt, bovenop struiken en bomen op de uitkijk om te jagen. Soms met een muis of insect, die ze aan een tak of doorn hebben gespiest. Klapeksters zijn goed herkenbaar aan hun bandietenmasker en de scherpe haaksnavel.

Klapekster

Klapekster op de uitkijk - herkenbaar aan zijn masker en haakvormige snavel

Kijktip wintervogels Oud Reemst

Kom doordeweeks, als je van de rust wilt genieten. Wandel de blauwe rondwandeling van 3,5 km vanaf parkeerplaats Oud Reemst, aangegeven door blauwe stippen op zwerfkeien. De vogelakker ligt noordelijk van de parkeerplaats en sta vooral stil bij de meest naar de achterzijde gelegen akker, waar veel verschillende granen en planten met oliehoudende zaden zoals zonnebloemen staan.

Blauwe kiekendief

Blauwe kiekendief – wintergast, jaagt hier op muizen en zangvogels

Help je mee?

Wil jij een bijdrage leveren aan vogelonderzoek op Planken Wambuis? Neem dan contact op met boswachter Ellen ter Stege [email protected]

 

Geelgors in de sneeuw

Geelgors – vormen in de winter vaak groepen

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte