Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bosomvorming Reeënberg voor een gezond en toekomstbestendig bos

18 september 2023 | Ramona Fredriks

Dit najaar zal Natuurmonumenten bosomvorming werkzaamheden uitvoeren in natuurgebied Reeënberg. Het doel van de omvorming naar inheems bos is om het bos in de toekomst gezond en vitaal houden.

Bosomvorming Reeënberg

Langs de Beekbergerweg (N786) zijn Japanse lariksen (exoten) voor een groot deel dood of ernstig beschadigd. De oorzaak: opeenvolgende droge zomers in combinatie met vraat door bastkevers. Op de open plekken komt nu volop jonge Japanse lariks op. Deze ondergroei maakt het echter voor inheemse bomen en struiken onmogelijk om te groeien, terwijl een gevarieerd bos erg belangrijk is.

Variatie in soorten is goed voor de biodiversiteit en maakt het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals droogte, ziektes of plagen. Krijgt één soort het zwaar? Dan zullen de overige soorten het bos in stand houden.

Jonge Japanse lariksen en herbeplanting

In het najaar van 2023 worden (jonge) Japanse lariksen in natuurgebied Reeënberg verwijderd. Japanse lariksen zijn niet bestand tegen de huidige klimaatomstandigheden. Door ze weg te halen ontstaat ruimte voor de omvorming naar inheems bos met verschillende boom- en struiksoorten die het bos in de toekomst gezond en vitaal houden. De volwassen lariksen, grove dennen en andere inheemse boomsoorten blijven staan.

We herplanten eik, ratelpopulier, boswilg, lijsterbes en meidoorn. Dit zijn inheemse boom- en struiksoorten, die al eeuwen in Nederland groeien en hier thuishoren. Deze soorten hebben aangetoond dat ze tegen een stootje kunnen en zijn belangrijk voor onze inheemse plant- en diersoorten. De schaduw van de nieuwe aanplant voorkomt verjonging van nieuwe lariksen. Lariksen hebben namelijk veel licht nodig om te groeien.

Loofbomen en struiken als brandpreventie

Met de nieuwe aanplant van inheemse boom- en struiksoorten creëren we tegelijk een brandveilige zone. Vanwege de strategisch belangrijke plek - op de overgang tussen natuur en grote recreatieparken - is loofbos in natuurgebied Reeënberg meer gewenst. Loofbos houdt namelijk beter vocht vast en is in staat om grote natuurbranden te remmen.

Raster met doorgang

Na het verwijderen van de jonge Japanse lariksen plaatsen we vóór maart 2024 een raster met op de plek van het bestaande wandelpad een looppoort als doorgang. Zo kun je gewoon gebruik blijven maken van het wandelpad. Ook worden er buizen in het raster gemaakt als doorgang voor dassen en vossen. Het raster beschermt nieuw aangeplante bomen en struiken tegen herten en reeën, die de jonge loofbomen graag eten. Als we geen raster plaatsen, dan zullen de herten en reeën de jonge aanplant kaalvreten. Met als gevolg dat de omvorming naar inheems bos niet lukt. Bescherming door een raster is dus noodzakelijk.  

Rijzendammen Waddenzee

Het grootste deel van de jonge lariksen krijgt een tweede leven als rijzendam in de Waddenzee.

Tweede leven in de Waddenzee

Het grootste deel van de jonge lariksen krijgt een tweede leven als rijzendam in de Waddenzee. Rijzendammen liggen als golfbrekers voor de zeedijken en beschermen de schorren en de slikken. Deze rijzendammen bestaan uit in de grond geslagen palen, waartussen vulhout is geplaatst en waar een draad stevig overheen is gespannen. De dammen houden bij eb- en vloed een deel van het slib vast en hebben een grote ecologische en maatschappelijke waarde.

Dood hout en snippers voor OSB-plaatmateriaal

Een deel van het hout blijft achter in het bos als dood hout. Dit is goed voor insecten, mineralenhuishouding en het vasthouden van vocht. Het hout dat niet geschikt is voor de rijzendammen en niet achter kan blijven, wordt afgevoerd en verwerkt tot snippers voor de realisatie van OSB-plaatmateriaal. Oriented Strand Board (OSB) is een plaatmateriaal dat is samengesteld uit verschillende lagen houtsnippers.

Verantwoord bosbeheer

Tijdens de werkzaamheden werkt Natuurmonumenten volgens de FSC-richtlijnen en de Gedragscode soortenbescherming bosbeheer 2022. Kwetsbare plekken met bijzondere planten en dieren worden gemeden. Het hout wordt langs de paden gestapeld en later afgevoerd. Na de werkzaamheden herstellen we de paden.

Ramona Fredriks
Ramona Fredriks