Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werken aan nieuwe natuur Reeënberg

23 november 2021 | Marie-Thérèse te Bulte

Om de biodiversiteit in natuurgebied de Reeënberg op de Veluwe te vergroten wordt 5 hectare voormalige landbouwgrond ingericht naar natuur. De werkzaamheden - ten westen van het Nationaal Ereveld Loenen - vinden plaats van begin november tot medio december. We maken natuurlijke bosranden. Planten bomen en struiken met bloesem en bes. Niet alleen aantrekkelijk voor vogels, maar voor een heel scala aan dagvlinders, sprinkhanen en andere insecten.

Werken aan nieuwe natuur Reeënberg

Het gaat vooral om het vergroten van de structuurvariatie en de aanplant van inheemse bomen en struiken. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland vanuit de Regels Ruimte voor Gelderland 2020 - 2025 Nieuwe Natuur.

Structuurvariatie vergroten

De voormalige bemeste graslanden zijn omsloten door droge bossen en liggen binnen het Natura 2000-gebied Veluwe. Natuurmonumenten verschraalt ze al jaren en ze krijgen nu een extra impuls door de aanleg van natuurlijke bosranden en het versterken van de kleinschalige landschapselementen.

Natuurlijke bosranden

Nu zie je nog veel harde overgangen van de bosranden: de hoge bomen gaan abrupt over in de graslanden. De natuur krijgt echter meer kansen als de overgang van bos naar grasland geleidelijk verloopt via een struiken- en kruidenlaag. Natuurmonumenten gaat aan de oost- en zuidkant van het perceel in de Reeënberg een zogenaamde mantel-zoomvegetatie aanplanten, in een glooiende lijn –  de inhammen daarin bieden extra luwteplekken voor insecten en vogels. Voor de aanleg van de kruidenstrook zaaien we een kruidenrijk maaisel van onze eigen graslanden uit de omgeving. De gekozen aanplant is gebiedseigen. 

Bloeiende sleedoorn met koolmees

Sleedoorn – beschutte uitkijk voor zangvogels als de koolmees

Plaatsing van een twee meter hoog raster voorkomt vraat van de jonge aanplant door edelherten en reeën. De uittreedvoorzieningen voor deze herten worden vervangen en voor het kleinwild als dassen, komen in het raster eenvoudige doorgangen.

Bomen, bloemen en bessen

Aanplant van gebiedseigen bomen als zoete kers en zomereik versterken de biodiversiteit in de Reeënberg. Net zoals de gekozen aanplant van de bloeiende en besdragende struiken - de mantel. Variaties van vroege lentebloeiers als sleedoorn en meidoorn tot latere zomerse bloeiers als de hondsroos, die weer bessen en bottels leveren in de herfst en winter. Ze bieden voedsel en nestgelegenheid voor vogels en insecten. De bloeiende kruidenruigte vormen de zoom en zijn een aantrekkelijke voedselbron voor dagvlinders en andere insecten als sprinkhanen.

Bloeiende hondsroos

Hondsroos – zomerse nectarbron voor bijen en andere insecten

Insectenwand

De bestaande steilwand in het perceel - interessant voor allerhande solitaire graafwespen en zandbijen - wordt verlengd en hogen we op. De zoden die vrijkomen bij het verlengen van de steilwand worden weer gebruikt voor het aanzetten ofwel ophogen van de steilwand.

Winterakker

Voor de aanleg van een winterakker brengen we in de nazomer van 2022 een winterakkermengsel aan met akkerkruiden van onze eigen akkers uit de omgeving.

Uittreedvoorziening

De uittreedvoorziening voor edelherten en reeën raakt in verval en wordt vervangen

Fietstip Reeënberg

Het perceel is niet openbaar toegankelijk, maar op korte afstand is een inkijkje vanaf het fietspad langs de Vrijenbergspreng goed mogelijk. Volg de Fietsroute Vrijenbergspreng Loenen bij punt 3 – ter hoogte van de ‘Kop Vrijenberg’ - fiets je langs het betreffende perceel.

De kleine houten opstellingen met dakjes die je hier ziet staan zijn geen onderdeel van dit project. Zij dienen als proefvlakken voor het onderzoek naar effecten van chronische droogte op de Veluwse natuur.

Koperwiek tussen bessen meidoorn

Koperwiek tussen de bessen van de meidoorn - lijster met koperrode oksels

Boswachter Marie-Thérèse te Bulte
Marie-Thérèse te Bulte