Ga direct naar inhoud
Nieuws

Aan het werk voor veiligheid en natuurherstel

26 oktober 2020 | Simone Damhof

Natuurmonumenten gaat in het kader van Natura 2000 aan het werk in de natuurgebieden Buurserzand en Witte Veen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling is het behoud van gebieden en het beschermen van soorten en hun leefomgeving. Ook in het kader van veiligheid staan er werkzaamheden op de planning.

Eekhoorn in boomstam

Toplaag verwijderen om heide te herstellen

De herstelwerkzaamheden bestaan onder meer uit het verwijderen van de met gras begroeide bovenlaag in het Buurserzand. De vergrassing ontstaat door verdroging, verzuring en vermesting door teveel stikstof die in natuurgebieden terecht komt. Door de bovenste laag te verwijderen komen de zaden van dopheide en struikheide bloot te liggen en kunnen deze kiemen. Daarmee is de kans groot op herstel van de  droge en vochtige heidetypen.

Dennetjes trekken

Naast deze plagwerkzaamheden verwijderen we ook ongewenste begroeiing zodat de heide weer meer kans krijgt. Kleine naaldbomen bijvoorbeeld, halen veel water uit de bodem en hebben daardoor een nadelig effect op de waterhuishouding. ‘Dennetjes trekken’ is dan ook een normaal begrip in de boswachterswereld. In het Witte Veen gaan we delen van de heide maaien om vergrassing tegen te gaan en ook hier verwijderen we ongewenste begroeiing.

Veilig op pad

Naast de werkzaamheden die we in het kader van Natura 2000 uitvoeren staan ook werkzaamheden in het kader van veiligheid op de planning. Aankomende winter gaan we langs wandel- en fietspaden verschillende bomen verwijderen die een gevaar op kunnen leveren voor voorbijgangers. Door droogte zijn met name veel berken gestorven en vallende takken kunnen gevaarlijke situaties opleveren. De dode bomen laten we liggen in het bos. Dood hout in het bos is een grote meerwaarde.  Kleine dieren vinden er een schuilplaats, er leven insecten die op hun beurt vogels aantrekken.  Ook paddenstoelen, mossen en korstmossen leven op dood hout.

Simone Damhof
Simone Damhof