Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstelproject Witte Veen stopt in het broedseizoen

19 maart 2024 | Jantine Wesselink

Het broedseizoen is begonnen, de natuur van het Witte Veen is nu extra kwetsbaar. Dat betekent dat in het veld geen werkzaamheden voor het herstel van het Witte Veen plaatsvinden. En ook dat wandelaars en fietsers weer van harte welkom zijn. We geven u in dit bericht graag een update wat er tot nu toe gebeurd is.

boomkikker

Vanaf 29 maart gebied open voor bezoekers

Aannemer Negam heeft de laatste zaken in het Witte Veen voor 15 maart afgerond. In de week van 18 maart zijn de paden geëgaliseerd, zodat op 29 maart het gebied weer opengesteld is voor publiek.

Op dit moment vragen wij uitstel aan bij het ministerie van LNV. Zij subsidiëren een deel van de werkzaamheden en juist dat deel is nog niet afgerond vanwege de natte omstandigheden van de laatste tijd. Als dit verzoek wordt goedgekeurd, gaan we in de 2e helft van 2024 de werkzaamheden afronden in het deelgebieden 1, 4 en 5. Zie onderstaande kaart met genummerde deelgebieden.

Let wel: het is dus nog niet 100% zeker of de werkzaamheden in de 2e helft van het jaar uitgevoerd gaan worden, omdat we eerst formeel toestemming op het uitstelverzoek moeten ontvangen.

projectkaart natuurherstel Witte Veen genummerde deelgebieden

projectkaart natuurherstel Witte Veen - genummerde deelgebieden

Fotoverslag update werkzaamheden

 

sloot dempen vernatting Witte Veen

De toplaag wordt ontgraven en een sloot die midden in dit vlak ligt wordt dichtgemaakt met zand. Hiermee zorgen we dat het water langer in het natuurgebied blijft.

bovenlaag afgeschraapt waar bos stond zodat heide kan kiemen Witte Veen

De bovenlaag van de stukken waar bos is weggehaald is afgeschraapt, zodat jonge vegetatie (waaronder heide) zich sneller kan ontwikkelen 

greppel graven om voedselrijk water af te voeren Witte Veen

We graven een greppel om het voedselrijke water af te voeren uit het natuurgebied

Video en drone

Voorafgaand aan en gedurende het gehele project heeft Jurre Nijhuis van communicatieadviesbureau Terzake uit Borne alle type werkzaamheden op video en soms met drone vastgelegd. We werken aan een samenvatting van alle werkzaamheden. Want op sommige plekken ziet het Witte Veen er drastisch anders uit. Zeker vanuit de lucht.

Opnames met hydroloog Wiebe Borren hoogveenkern Witte Veen

Opnames met hydroloog Wiebe Borren hoogveenkern Witte Veen

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink