Ga direct naar inhoud
Witte Veen

Nieuws uit Witte Veen

 • 19 maart 2024 | Jantine Wesselink

  Natuurherstelproject Witte Veen stopt in het broedseizoen

  Het broedseizoen is begonnen, de natuur van het Witte Veen is nu extra kwetsbaar. Dat betekent dat in het veld geen werkzaamheden voor het herstel van het Witte Veen plaatsvinden. En ook dat wandelaars en fietsers weer van harte welkom zijn. We geven hieronder update wat er tot nu toe gebeurd is.

 • 22 januari 2024 | Jantine Wesselink

  Winters weer bij het werk in het Witte Veen

  Ruim een jaar na de start van het natuurherstel Witte Veen is er veel gebeurd. De deelgebieden in het noorden zijn nagenoeg klaar. We zijn nu van start in het zuidelijk deel. De afgelopen maanden waren echter wel een uitdaging voor werken in een natuurgebied door de vele regen en vorst.

 • 19 september 2023 | Jantine Wesselink

  Natuurherstelproject Witte Veen aangeland in het hart van het gebied

  Met het natuurherstel Witte Veen zijn we aangeland in het hart van het gebied. Namelijk in de hoogveenkern. Alle herstelmaatregelen zijn gericht op behoud en uitbreiding van dit kwetsbare stuk natuur. Unieke soorten als hoogveenglanslibel, heideblauwtje, glimworm, nachtzwaluw, boomkikker, éénarig wollegras, veenpluis en gasten als kraanvogel gaan profiteren. Naast natuurherstel doen we ook klimaatonderzoek. We meten namelijk hoeveel broeikasgassen goed functionerend hoogveen kan vasthouden.

 • 17 mei 2023 | Simone Damhof

  Stijgend aantal boomkikkers in Witte Veen

  Boswachters Paco en Annemieke telden afgelopen week de boomkikkers. Dit jaar keerden ze bijzonder blij ‘s nachts huiswaarts. Ondanks het donker en het feit dat ze opgegeten werden door de muggen, telden ze meer boomkikkers dan eerdere jaren.

 • 03 april 2023 | Jantine Wesselink

  Natuurherstelproject Witte Veen ligt stil in broedseizoen

  Het broedseizoen is begonnen, de natuur van het Witte Veen is nu extra kwetsbaar. Dat betekent dat in het veld geen werkzaamheden voor het herstel van het Witte Veen plaatsvinden tot 15 juli. Hier een update wat we tot nu toe gedaan hebben.

 • 23 januari 2023 | Jantine Wesselink

  Boost voor hoogveennatuur Witte Veen en klimaataanpak

  Natuurmomenten is van start gegaan met het meerjarige natuurherstelproject in het Natura 2000 gebied Witte Veen bij Haaksbergen. Als gevolg van de stikstofdepositie en opeenvolgende jaren met extreme droogte gaat de natuurkwaliteit nog steeds achteruit. Om de unieke natuur in het gebied te behouden en te versterken zijn daarom natuurherstel ingrepen nodig. Daarbij start ook, in verband met klimaatverandering, een onderzoek naar de opslag van CO2 in hoogveen.

 • 06 december 2022 | Jantine Wesselink

  Natuurherstel Witte Veen op 12 december van start

  In opdracht van Natuurmonumenten start aannemer Negam op 12 december met de eerste natuurherstelwerkzaamheden in het Witte Veen. We starten in het deel ten noorden van de Wargerinksweg en gaan daar onder andere overblijfselen van greppels dichtmaken en bomen en opslag verwijderen. Ook verwijderen we op cruciale plekken de voedselrijke bovenlaag.

 • 04 juni 2021 | Simone Damhof

  Libellen en juffers, kleine jagers

  Vanaf mei kan je al weer libellen op waterrijke plekken zien vliegen. Fascinerende insecten met vaak bijzonder mooie kleuren. Je noemt ze al snel allemaal in één adem maar libellen zijn onderverdeeld in twee ordes, de juffers en de echte libellen. Juffers zijn bijvoorbeeld slanker en kleiner dan échte libellen. Je moet het maar net weten. In Nederland hebben we maar liefst 50 soorten libellen. Maar hoe herken je ze?

 • 02 maart 2021 | Simone Damhof

  Groene Waaier ontvangt wisselkunstwerk

  Natuurorganisaties rond Haaksbergen werken samen in de Groene Waaier. Water Natuurlijk Vechtstromen is erg blij met deze samenwerking en overhandigde het bestuur van de Groene Waaier een wisselkunstwerk.

 • 10 februari 2021 | Simone Damhof

  Werk in uitvoering Witte Veen

  We gaan komende jaren aan het werk in het Witte Veen. Waarom en waarvoor we dat doen leggen we graag uit. We gaan in fasen aan het werk omdat we rekening moeten houden met het broedseizoen en we zo min mogelijk dieren willen verstoren.