Witte Veen

Nieuws uit Witte Veen

 • Eekhoorn in boomstam
  26 oktober 2020 | Simone Damhof

  Aan het werk voor veiligheid en natuurherstel

  Natuurmonumenten gaat in het kader van Natura 2000 aan het werk in de natuurgebieden Buurserzand en Witte Veen. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Doelstelling is het behoud van gebieden en het beschermen van soorten en hun leefomgeving. Ook in het kader van veiligheid staan er werkzaamheden op de planning.

 • pomp poel water rob meulenbroek
  28 mei 2020 | Simone Damhof

  Aan het werk voor de boomkikker

  Boomkikkers waren enkele decennia geleden bijna overal in Twente ’s avonds luid en duidelijk te horen. Hun gekwaak is gemakkelijk te onderscheiden van andere kikkersoorten. In het Witte Veen telden we de laatste jaren nog maar enkele tientallen boomkikkers, de aantallen worden minder

 • De middelste bonte specht is in deze streek een zeldzame broedvogel
  14 april 2020 | Simone Damhof

  Vogels spotten in het Witte Veen en rond huis

  Nu ook Twentse boswachters veel vanuit huis werken is het wel anders. Samen op pad en ervaringen uitwisselen is er nu niet bij. Maar als het kan treffen we elkaar op kantoor of buiten en werken we volgens de RIVM richtlijnen. Het tellen van vogels bijvoorbeeld kan momenteel doorgaan mits er 1 persoon telt. Boswachter Jeroen Waanders telde de eerste ochtend mee met ervaren vogelaars. Hij kwam met bijzondere nieuwtjes weer terug.

 • hooglander kalf
  12 februari 2020 | Simone Damhof

  Hooglanderkalfjes in het Witte Veen

  Onlangs zagen we dat er weer nieuwe hooglanderkalfjes meeliepen met de kudde in het Witte Veen. Jonge dieren zijn altijd prachtig, helemaal als je zo’n kalfje als het ware vastgeplakt ziet aan moeders zij.

 • hooglander - peter meier
  03 december 2019 | Simone Damhof

  Natuurkwaliteit toetsen in het Witte Veen

  Natuurmonumenten werkt volgens een vast systeem om de natuurwaarden in onze natuurgebieden te houden en te ontwikkelen. We zetten een visie uit voor meerdere jaren en toetsen tussentijds de kwaliteit ten aanzien van natuur, cultuurhistorie, gebouwen en recreatie. Dit jaar toetsten we het Witte Veen. We troffen nog wel de roodborsttapuit en boomkikker. Helaas, het gentiaanblauwtje verdween.

 • logo