Ga direct naar inhoud
Nieuws

Beterschap natuur!

25 oktober 2023 | Liesbeth Meijer

De net verschenen Friese monitor natuur en landschap geeft duidelijk aan dat de Friezen zich zorgen maken om de ontwikkeling van natuur en landschap. Op dit moment zijn er veel ontwikkelingen gaande rondom natuur en landschap in Fryslân. Aan de inwoners is gevraagd in hoeverre en waarover zij zich hier zorgen over maken. De grootste zorgen zijn samen te vatten in drie onderwerpen. Inwoners hebben de meeste zorgen over het verdwijnen van bloemen, vogels, houtwallen, insecten , kortom flora en fauna. Op de volgende plaats komen verslechterde water- en luchtkwaliteit en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ontwikkelingen die mogelijk ook een negatieve impact hebben op de gezondheid. Fysieke ingrepen in het landschap zoals woningbouw staan op de laatste plaats. Veel mensen willen graag meer ruimte voor natuur. Waarbij wel de definitie van wat natuur is erg kan verschillen.

beterschap natuur kaart

De natuur in heel Nederland heeft het zwaar. Veel planten en dieren zijn al verdwenen. Maar we kunnen het tij nog keren. Als we nu maatregelen nemen, zorgen we dat we niet nog meer planten en dieren verliezen. Dan kunnen we overstromingen en droogte beter aan. Dan verbetert ons water, onze lucht en daarmee onze gezondheid. Voor de natuur, voor ons, maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen.

 

tijd voor beterschap

De politiek heeft al plannen en afspraken gemaakt om de natuur beter te beschermen. Nu is het zaak dat we de politiek aan de gemaakte afspraken houden. Dat de politiek deze plannen ook echt uit gaat voeren. Daarom roepen we iedereen op de natuur beterschap te wensen; digitaal of door een kaartje in te vullen en te versturen. Al die kaarten samen vormen een zo massaal mogelijke beterschapswens aan onze Nederlandse natuur.

Die bieden we tijdens de coalitieonderhandelingen aan de politiek aan zodat er nu echt werk gemaakt wordt van het uitvoeren van de plannen en afspraken.

Om zoveel mogelijk mensen op te roepen ook een kaartje te sturen, nemen onze boswachters filmpjes op met een oproep vanuit hun favoriete natuurgebied en hebben ze een manifest opgesteld . Beheereenheden en Bezoekerscentra organiseren speciale acties. Jij kunt in je omgeving uiteraard ook zoveel mogelijk mensen aansporen een beterschapskaartje in te sturen. Wil je nog meer doen? Neem dan contact op met je ledencommissie: [email protected]

Samen staan we op voor de natuur!
Stuur een beterschapswens

 

Liesbeth Meijer