Ga direct naar inhoud
Nieuws

De Bantpolder in de schijnwerpers

13 april 2024 | Elske Schuurmans

De Bantpolder is een graslandgebied van 113 hectare dat eens onderdeel uitmaakte van het grote waddengebied. De polder ligt pal ten zuiden van de Waddenzeedijk aan de westkant van het Lauwersmeer (vroeger de Lauwerszee). Tot 1969 was de Lauwerszee onderdeel van de Waddenzee waar eb en vloed vrij spel hadden. Uit angst voor overstromingen na de Watersnoodramp in 1953, werd deze zeearm in 1969 van de Waddenzee afgesloten. In nog geen vijftig jaar heeft de natuur het Lauwersmeergebied omgevormd tot een prachtig en soortenrijk natuurgebied, dat sinds 2003 officieel een Nationaal Park is.

Grutto's in de Bantpolder

Sinds 1984 is de Bantpolder in eigendom van Natuurmonumenten. Jaarrond is de Bantpolder een uitstekend vogelgebied. In het voorjaar zijn er veel broedende weidevogels, zoals grutto, tureluur en graspieper en in de herfst en winter grote groepen ganzen. Ook tijdens de voor- en najaarstrek en tijdens hoogwater maken veel vogels gebruik van het gebied. Kortom zeker de moeite waard om eens onder de enthousiaste begeleiding van Hans Gartner,  betrokken weidevogelaar van de Bantpolder van Natuurmonumenten, mee te gaan op excursie.

Excursies in de Bantpolder

Boswachter Hans Gartner neemt je graag mee op excursie in en rond de Bantpolder. Hans heeft altijd gewerkt als boswachter in het Lauwersmeergebied en kan als geen ander vertellen over de vogels, planten en geschiedenis van het gebied. Op zondagmorgen bij Vroege vogels vertelt Hans regelmatig wat hij nu weer heeft gezien bij de Waddenzeedijk. Op 27 april is de eerste excursiemogelijkheid en op 11 en 25 mei de volgende en daarna in juni en juli. Alle data staan  de website. Aanmelden is noodzakelijk.

Vogels en planten in de Bantpolder

In het voorjaar broeden er in de Bantpolder hoge aantallen weidevogels zoals grutto, scholekster, kievit en tureluur. In het natte gebied broeden ook zeven verschillende eendensoorten, zoals de wintertaling en de slobeend.

In het najaar rusten er veel vogels die op doortrek naar zuid-Europa en Afrika zijn. Omdat het gebied vlak achter de dijk ligt rusten er bij hoogwater vaak honderden wadvogels. Ze komen er overtijen, hun verenkleed verzorgen en een dutje doen.

Hoewel de Bantpolder van de zee is afgesloten, heeft het zeeverleden nog steeds invloed op de plantengroei. In het gebied komen fraaie overgangen tussen vegetaties van zoete en van brakke grond voor. Langs de greppels groeien kwelderplanten zoals zeekraal en schorrenkruid. In de buurt van de weg zijn in het voorjaar de vele rietorchissen zichtbepalend.

Elske Schuurmans

Ledencommissie