Ga direct naar inhoud
Nieuws

Water, te weinig, te veel en de kwaliteit ?

26 juni 2023 | Liesbeth Meijer

De klankbordgroepen van de ledencommissies van Friesland en Groningen kregen in mei een enquête over het thema water als opmaat voor het webinar op 20 september en het veldbezoek aan het Koningsdiep op 7 oktober. We wilden peilen waarover vragen en ideeën spelen. En hoe men over bepaalde zaken denkt.
In totaal reageerden 60 leden. Ruim 60% van de respondenten was op de hoogte van de Europese verplichting van Nederland om in 2027 te zorgen voor een goede waterkwaliteit. En het merendeel is het eens met NM dat de waterschappen extra maatregelen moeten nemen om die goede kwaliteit te bereiken. Strengere eisen aan industrie en landbouw en een verbod op verkoop van bestrijdingsmiddelen worden genoemd als maatregelen. Maar ook meer bewustwording bij de particulier van de schadelijkheid van bepaalde stoffen.
Op de vraag wat men zelf doet om de watervervuiling tegen te gaan wordt vaak genoemd gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, hergebruik van afvalwater voor toilet en gebruik van regenwater.

droogte

De deelnemers zijn het eens met NM dat extra maatregelen tegen verdroging nodig zijn. Naast herstel van watersystemen vindt men regenwaterberging in natuurgebieden een optie. Als extra maatregelen worden genoemd dat in droge periodes industrie en landbouw minder water mogen oppompen. Minder gebruik van water voor vullen van zwembadjes door particulieren scoort erg hoog.

Zelf heeft men soms meerdere regentonnen, sproeit niet met kraanwater en heeft men bijvoorbeeld in de tuin planten die met minder water toe kunnen.

Een maatregel die men het overwegen waard vindt is meer gebruiken van oppervlaktewater voor de bereiding van drinkwater. Ook als het water dan iets duurder wordt. Maar men wil wel graag meer weten over de pro’s en contra’s van gebruik van oppervlaktewater i.p.v. grondwater voor dit doel.

Natuurmonumenten roept de provincie besturen ook op om de watercrisis aan te pakken. De petitie over de watercrisis is inmiddels al 103000 keer ondertekend. Uit naam van iedere ondertekenaar gaat een ansichtkaart naar de provinciale bestuurders. In een aantal provincies zijn de handtekeningen door de Ledencommissie aan de provinciale bestuurders aangeboden. Ook jij kan de petitie nog ondertekenen.

Liesbeth Meijer