Wandelen

Wandelroute Goorven door de Oisterwijkse bossen

Wandelen

Wandelroute Goorven door de Oisterwijkse bossen

Ruim een eeuw geleden dreigden de bossen gekapt te worden en de vennen drooggelegd. Gelukkig werd daar een stokje voor gestoken en kun je nu nog steeds genieten van het bijzondere landschap. Veel plezier op deze wandeling van ruim een uur door bossen en langs fraaie vennen. Als je niet steeds stil zou blijven staan...

Volg voor de wandeling de gele pijltjes.

De route

 Startpunt

1Natuur in Brabant

Maak in een dik uur kennis met het prachtige, gevarieerde bos- en vennengebied van de Oisterwijkse bossen en vennen. Voor mooie natuur hoef je niet ver weg!

Als je zo de weg oversteekt, wandel je door een dennenbos dat ooit voor de houtproductie is aangeplant. Hier zijn nu open plekken gemaakt om ruimte te scheppen voor loofbomen die er van oudsher voorkomen, zoals eiken en berken. Het bos is daardoor weer veel natuurlijker en spannender geworden, voor mens én dier.

Zo leven er nu vijf spechtensoorten voor in de bossen. De grootste kans heb je om de grote bonte specht te zien, met zijn zwart-witte verenkleed. Heb je veel geluk? Dan spot je misschien wel de schuwe zwarte specht, de grootste onder de spechten. 

Grote bonte specht
Natuur in Brabant

2Boshuis Venkraai

Je staat nu voor twee gebouwen: het bruine houten gebouwtje rechts van het eetcafé is de oude boerderij Venkraai en daarnaast Boshuis Venkraai, dat in 1915 door Natuurmonumenten als boswachterswoning is gebouwd. Destijds mocht de boswachter snoepwaren, koffie en limonade verkopen als bijverdienste; alcohol was verboden!

Later groeide dit uit tot de uitspanning, zoals we die nu kennen. De naam Venkraai is ontleend aan de zwarte stern, die vroeger in de vennen broedde. In de herfst liggen er op sommige tafels helmen. Dit is niet voor niets, er staan een paar prachtige kastanjebomen rond het terras!

Boshuis Venkraai
Boshuis Venkraai

3Voorste Goorven

Je staat nu aan de rand van het Voorste Goorven. Goor betekende vroeger moeras. Het was een plek waar turf werd gestoken. Een klus waar je behoorlijk vies van werd. Iedereen kon aan het einde van de dag zien dat je in het 'Goor' had gewerkt. Niet vreemd dus dat het woord goor tegenwoordig heel iets anders betekent.

Voorste Goorven
Voorste Goorven

4Hout voor de mijnbouw

De meeste grove dennen rond de vennen zijn vanaf de 19de eeuw aangeplant op voormalige heidevelden.

De mijnbouw was in Limburg in die periode op haar hoogtepunt. Om de gangen veilig te stutten werd vooral dennenhout gebruikt. Want dit hout begint te kraken voordat het breekt. En dat gaf de kompels, de mijnwerkers, vaak net genoeg tijd om nog snel uit de mijngang te ontsnappen! 

Hout voor de mijnbouw
Hout voor de mijnbouw

5Witven

Het Witven stond ooit bekend om zijn witte, zandige bodem. Later waren het vooral witte waterlelies die het voedselrijk geworden ven kleur gaven. Na een grote schoonmaakactie in de jaren '90 is de blinkend witte zandbodem grotendeels weer teruggekeerd. Het moearshertshooi, een bijzonder geelgekleurd plantje, groeit hier nu weer.

Loop maar eens naar de oever en kijk of je het witte zand ziet liggen. 

Witven
Witven

6Van Tienhovenbank

Vanaf deze plek kun je prachtig over het Van Esschenven uitkijken. De plas dankt zijn naam aan de familie Van Essch, die vroeger tot de notabelen van Oisterwijk behoorden.

De Van Tienhovenbank is vernoemd naar Pieter van Tienhoven, die van 1907 t/m 1952 bestuurslid was van Natuurmonumenten. Hij vervulde een hoofdrol bij de aankoop van de Oisterwijkse Bossen en Vennen en andere natuurgebieden. Daarmee voorkwam hij dat het nu prachtige natuurgebied een villapark werd!

Van Tienhovenbank
Van Tienhovenbank

7Insectenrijkdom

We zijn ongemerkt rond het Voorste Goorven gelopen. Let hier eens op de vele insecten die boven het water zweven. Waaronder libellen en juffers met de prachtigste kleuren. Een eenvoudig ezelsbruggetje om te weten of het een juffer of libel is? Libellen houden hun vleugels wijd als ze gaan zitten, juffers vouwen ze meestal langs hun lichaam. 

Op al die insecten komen weer andere dieren af die deze diertjes vooral als lekker hapje zien, zoals kikkers, zwaluwen en zeker de watervleermuizen in de schemering.

Blauwe Juffer in Arboretum de Lutte
Insectenrijkdom
Platbuik libel, man
Insectenrijkdom

8Heiven

Vanaf het stenen bankje op het heuveltje bij hetVoorste Goorven kun je 's ochtends de zon prachtig op zien komen boven het ven en de bomen. Dus als je een keertje tijd hebt!

Aan de andere kant van het Voorste Goorven ligt het Heiven. Als je goed kijkt, zie je dat het waterpeil van het Heiven hoger ligt dan dat van het Goorven. Dat komt doordat het Heiven een ondoordringbare bodemlaag heeft waar het regenwater niet in wegzakt. Het Goorven had ook zo'n laag, maar die raakte lek tijdens werkzaamheden in de jaren '50.

Wil je nog meer weten over de Oisterwijkse Bossen en Vennen? Bezoek dan Bezoekerscentrum Oisterwijk bij het eindpunt van de route en geniet nog even na met een hapje en drankje in Groot Speijck.

Heiven
Heiven
logo

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid.