natuurgebied

Sint-Jansberg

Dieren en planten op Sint-Jansberg

In natuurgebied Sint-Jansberg vind je hoge heuvels, hellingbossen, akkers, weilanden en moeras. Deze variatie zorgt voor heel veel verschillende flora en fauna in dit gebied in Noord-Limburg.

Fotograaf: Luc HoogensteinBron: Saxifraga

Welke dieren leven er in natuurgebied Sint-Jansberg?

Op Sint-Jansberg komen allerlei dieren voor, waaronder de das. Op de heuvels liggen verschillende burchten en leven meerdere dassenfamilies. De das vindt zijn eten op de omliggende akkers en graslanden met hagen en fruitbomen. Deze landschapselementen bieden ook beschutting aan veel vogels.

Solitaire bomen, zoals meidoorns zijn ideale rustplekken voor vogels als klapekster (wintergast), buizerd en torenvalk. In het moerasgebied kun je de ijsvogel langs zien schieten. En in het natuurgebied komen alle spechtensoorten, goudhaantje en vuurgoudhaantje voor.

Mythisch dier

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende dieren in de natuur van de Sint-Jansberg is het vliegend hert: de grootste kever in Nederland van bijna 10 centimeter groot! 

Fotograaf: Bart van der AaBron: Natuurmonumenten

Andere dieren die op de Sint-Jansberg voorkomen:

 • In de oude dode bomen en de oude ijskelder leven vleermuizen;
 • Er lopen tientallen reeën in het gebied;
 • Er zijn 77 soorten broedvogels geteld op Sint-Jansberg;
 • Roofvogels: wespendief, boomvalk, sperwer, torenvalk, buizerd;
 • Er leven drie soorten uilen: de kerkuil, bosuil en ransuil;
 • Andere vogels die je kunt zien: goudhaantje, vuurgoudhaantje, ijsvogel; 
 • Alle spechtensoorten, ook de middelste bonte specht;
 • Je vindt vooral in de lente en zomer allerlei insecten op de Sint-Jansberg, in het bos en op de weilanden en akkers: 22 soorten dagvlinders, 27 libellen, 17 sprinkhanen en krekels.

Welke planten komen voor in het gebied?

 • Er staan veel uitheemse boomsoorten op het landgoed; 
 • Aan de slootkant van  onder meer het Groene Water groeit dubbelloof;
 • Langs de Helbeek groeit paarbladig goudveil  en reuzenpaardenstaart. Een prehistorische plant die meters hoog werd; 
 • In de lente is de bosbodem bedekt met bosanemoon en speenkruid;
 • Op de oude akkers groeien valse kamille, ruige klaproos, akkerleeuwebek, slofhak, akkerogetroost en korenbloem.

Fotograaf: Nico HofstraBron: NatuurmonumentenFotograaf: Susanne BlommaertBron: Natuurmonumenten

word nu lid