Ga direct naar inhoud
Nieuws

Broedsucces op Griend (Blog7)

03 augustus 2022 | Cynthia Borras

Op Griend loopt het broedseizoen ten einde. Nog enkele weken en dan gaan de laatste vogelwachters naar huis. Hoe de verschillende vogelsoorten er voorstaan wordt geleidelijk duidelijk.

jonge viesdiefjes Griend

Broedsucces

Gedurende enkele maanden hebben de vogelwachters gegevens verzameld over het aantal broedparen, het tijdstip van eieren leggen en het uitkomen van de jongen. En nu het belangrijkste, wat is het “broedsucces”. Broedsucces is de term die we gebruiken voor de stand van zaken aan het eind van het seizoen. We proberen na te gaan hoeveel vogels overleven tot het moment waarop ze kunnen vliegen. We drukken broedsucces uit als het gemiddelde aantal kuikens per broedpaar dat uitvliegt.

Lepelaars

De lepelaars hebben het weer goed gedaan dit jaar. Hun aantal stijgt de laatste jaren gestaag. Ze broeden in de lage kwelder, waar de nesten altijd een gevaar lopen bij extra hoogwater. Ze kunnen zomaar wegspoelen. Maar dit jaar is dat niet gebeurd. Er zijn nog steeds late broedsels met eieren en kleine kuikens, terwijl er ook verscheidene grote jongen rondvliegen. We wachten nog even met het berekenen van het eindresultaat, maar dat ziet er goed uit.

Meeuwen

Voor de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw is het ook nog te vroeg om iets over het broedsucces te zeggen. Hun jongen zitten nog verscholen in de begroeiing en kunnen dus niet geteld worden. Met de kokmeeuw is het niet best gesteld. Meer dan twee maanden lang hebben de vogelwachters met lede ogen moeten aanzien hoe zilvermeeuwen op rooftocht uitgingen en eieren en kuikens van kokmeeuwen opaten. Voor de kokmeeuw is het seizoen dan ook dramatisch slecht. We schatten het broedsucces op 0,05 jongen per broedpaar.

Visdiefjes

Veel beter staan de visdiefjes er voor. Ze broeden rond het huis van de vogelwachters en we kunnen ze dus goed volgen. Wanneer we op ons balkon staan worden we direct met felle duikvluchten bestookt. Ze nemen elk gevaar serieus. Ook rovende zilvermeeuwen kunnen op een agressief onthaal rekenen. De visdieven vallen ze aan met tientallen tegelijk aan. We zien dan ook nooit dat het bij de visdieven lukt een ei of kuiken te roven. De visdieven brengen naar schatting 0,5 jongen per broedpaar groot. Voor buitenstaanders is dat wellicht gering, maar naar Griendse maatstaven is dat heel redelijk.

jonge stern Griend

jonge grote stern wandelend op het strand

Grote sterns

Tja, de grote sterns. Daar gaat het dit jaar dus uitzonderlijk slecht mee. Velen zijn gestorven aan de vogelgriep en we vragen ons nog steeds af: ”waarom alleen deze soort?”. Wellicht is het de koloniestructuur die hen de das heeft omgedaan. Grote sterns broeden dicht opeen en poepen direct naast het nest. Na enige tijd is de gehele kolonie dan ook met poep bedekt. In zo’n situatie kunnen ziekten zich waarschijnlijk gemakkelijk verspreiden. In ons vorige blog hebben we vermeld dat alle kuikens zijn gestorven en dat de volwassen vogels het eiland inmiddels hebben verlaten. De vogelwachters zijn dan ook erg verbaasd wanneer ze tijdens een speurtocht naar de laatste vogelgriepslachtoffers aan de rand van het eiland enkele tientallen luid alarmerende grote sterns tegenkomen. Alarmerende grote sterns? Dat kan alleen betekenen dat ze iets belangrijks te verbergen hebben. En even later komt een groot kuiken uit de begroeiing tevoorschijn en rent het strand op. Snel lopen we terug naar het huis en maken een schuiltentje gereed, waarmee we uiterst langzaam “schuifelend” naar de bewuste plek gaan. We willen niets verstoren. En dan zien we dat een tiental grote kuikens uit de vegetatie tevoorschijn is gekomen, omringd door ouders en belangstellende buurvogels. In de begroeiing zitten er wellicht nog een tiental. Het slechte broedsucces vergeten we maar even, daarvoor is dit moment te mooi.

Cynthia Borras
Cynthia Borras