Ga direct naar inhoud
Nieuws

Herstelproject Griend in de startblokken!

10 juni 2016 | Sander Verwoerd

Natuurmonumenten kan dit jaar aan de slag met de bescherming van vogeleiland Griend. De financiering is rond dankzij bijdragen van 12.864 leden en van het Waddenfonds, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat.

Grote sterns baltsen op Griend

<p>Natuurmonumenten treft daarom met hulp van Rijkswaterstaat <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/herstelproject-griend">nieuwe beschermingsmaatregelen</a>, die aansluiten bij de natuurlijke bouw van Griend. Het onbewoonde Waddeneiland is onmisbaar voor honderdduizenden trek- en broedvogels.</p>
<p><a href="/media_colorbox/59925/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<h3>Beschermingsmaatregelen</h2>
<p>De werkzaamheden starten in augustus, direct na het broedseizoen, onder regie van Rijkswaterstaat. Door deze nauwe samenwerking is het mogelijk om zand te gebruiken dat vrij komt uit vaargeulonderhoud. Boskalis transporteert het zand uit de Blauwe Slenk via een persleiding naar het eiland. Daarmee wordt een vierhonderd meter brede vooroever aangelegd. Deze beschermt Griend de komende decennia tegen afslag. Op de vooroever komen rijen schelpenbanken. Hiermee wordt aangesloten bij de natuurlijke opbouw van Griend. Van nature wordt het eiland beschermd door een wal van schelpen, plantenresten en zand. In de luwte ligt een kwelder.</p>
<h3>Broedplekken voor sterns</h2>
<p>Om de aantrekkelijkheid van Griend voor broedende vogels te vergroten, worden delen van Griend geplagd. Sterns en visdieven hebben een voorkeur voor kale en spaarzaam begroeide plekken. De hogere delen van Griend zijn sterk verruigd. Boskalis verwerkt de plaggen in de vooroever. In de noordelijke huisdijk komt een kleine opening. Hierdoor kan het zeewater bij hoge waterstanden de kwelder inlopen en klei afzetten. Daarmee krijgt de kwelder de kans om via natuurlijke weg op te hogen.</p>
<h3>Werken op Griend</h2>
<p>De werkzaamheden op Griend vallen vanaf de veerboten tussen Harlingen en de eilanden nauwelijks op. Alles is er op gericht om het werk zo snel mogelijk uit te voeren, met zo weinig mogelijk hinder voor de vogels. In de geul ten zuiden van Griend komt gedurende een aantal weken een baggerschip van Boskalis te liggen. Die transporteert 24 uur per dag het zand via een persleiding naar Griend. Op Griend zelf werken een graafmachine, een shovel, een bulldozer en drie dumpers aan de klus. Het verwerken van het zand tot een vooroever gaat dag en nacht door. ’s Nachts gebruikt Boskalis op het eiland groen licht om de natuur te ontzien. Om de hinder voor de trekvogels te beperken, wordt het werk tijdens springtij stilgelegd.</p>
<h3>Artist impression, Griend na het herstel...</h2>
<p><a href="/media_colorbox/59926/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<p><strong>Fotograaf</strong>: Wim Dasselaar</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd