Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kokkels beter af in beschermde gebieden

18 oktober 2017 | A. Zandt

De hoeveelheid kokkels in de Waddenzee daalt sterk. De daling is veel minder sterk in gebieden die gesloten zijn voor de kokkelvisserij.

Kokkels beter af in beschermde gebieden

De hoeveelheid kokkels in de Waddenzee daalt sterk, blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie door Wageningen Marine Research. Ruim een derde is verdwenen. De daling is veel minder sterk in gebieden die gesloten zijn voor de kokkelvisserij. ‘Het onderzoek toont de waarde van beschermde gebieden aan,’ concludeert Arjen Kok van Natuurmonumenten toe. ‘De kokkels zijn onmisbaar voor bijvoorbeeld scholeksters.’

Kokkels zoeken

Op sommige plekken leven meer dan zeshonderd kokkels per vierkante meter in de wadbodem. Scholeksters en kokkelvissers zijn beide afhankelijk van plekken waar de kokkels in hoge dichtheden liggen. ‘Anders kan het zoeken naar kokkels of kokkelvissen niet uit. Dan kost het teveel energie.’ Kok is als provinciaal ambassadeur betrokken bij de afspraken die gemaakt zijn met kokkelvissers over het ontzien van delen van de Waddenzee.

placeholder

Gevolgen scholeksters

De jaarlijkse inventarisatie bepaalt hoeveel er gevist mag worden. ‘Er zijn nog zoveel kokkels, dat de visserij op grond van het huidige beleid niet wordt beperkt.’ Kok wijst wel op de waarschuwing van de onderzoekers. ‘Het lijkt erop dat er dit jaar weinig jonge kokkels bij gekomen zijn. De afname van de kokkels in de Waddenzee zet dan door en dat kan negatieve gevolgen hebben voor de scholeksters.’

Evaluatie nodig

Binnenkort worden de afspraken met de kokkelvissers geëvalueerd. ‘De inventarisaties van de afgelopen jaren laten in ieder geval zien dat dichte kokkelbanken in de gebieden waar gevist wordt in de afgelopen twee jaar tien keer sneller achteruitgaan dan in gesloten gebieden,’ licht Kok toe. ‘Natuurmonumenten wil weten wat de effecten daarvan zijn op de kokkels en voor de vogels van het wad. Pas daarna kunnen we goede afspraken maken over duurzame kokkelvisserij.’

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter