Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuureiland Griend van groot belang voor drietenen

30 mei 2016 | Sander Verwoerd

Het vogelparadijs Griend speelt een belangrijke rol in het leven van veel drieteenstrandlopers.

Natuureiland Griend van groot belang voor drietenen

<p>Jaarlijks bezoeken rond de 25.000 ‘drietenen’ Griend tijdens hun trek, om op te vetten of te ruien, omdat ze daar goed en voldoende voedsel kunnen vinden. Dat is ruim tien procent van alle drieteenstrandlopers die deze trekroute kiezen. Naast drietenen gebruiken ook anders trekvogels het eiland, zoals kanoeten, rosse grutto’s en bonte strandlopers. Het wad rond Griend is voor de vogels een enorme snackbar.</p>
<p><a href="/media_colorbox/59354/media_large/nl"></a></p>

placeholder

<h3>Witte bolletjes langs vloedlijn</h2>
<p>De meeste mensen kennen drieteenstrandlopers als de witte kleine vogeltjes die langs de vloedlijn op het strand rennen. Onderzoekers van het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek op Zee gaven een groot aantal drietenen kleurringen om de poten. Elke kleurencombinatie is uniek, waardoor individuele vogels worden herkend door de telescoop. Onderzoekers weten daardoor precies welke route de vogels afleggen, welke plekken ze aan doen en hoe lang ze blijven.</p>
<h3>Rustpauze in de Waddenzee</h2>
<p>Drieteenstrandlopers broeden op de toendra’s. Als de zomer voorbij is, trekken de vogels naar het zuiden. Een deel volgt de Oost-Atlantische trekroute en doet de Waddenzee aan. Sommige drietenen blijven plakken in de Waddenzee en langs de Nederlandse stranden en brengen hier de winter door. De meeste trekken na een flinke pauze door naar de Afrikaanse kust ten zuiden van de Sahara.</p>
<h3>Rijke wadbodem bij Griend</h2>
<p>Tijdens die pauze zoeken de drietenen voedsel op het wad om weer op krachten te komen. Lang niet overal is de wadbodem geschikt voor deze strandlopers. Juist de wadbodem rond Griend biedt de vogels een rijke dis. Na een dag of tien trekken de vogels ‘opgevet’ door. Een deel van de drieteenstrandlopers blijft langer in de Waddenzee om te ruien. Pas nadat ze nieuwe vleugelpennen hebben, trekken ze door. De ruiende vogels vertoeven ruim een maand in de Waddenzee.</p>
<p>Wil je meer weten over het werk van de onderzoekers? Kijk dan op <a href="http://www.metawad.nl">metawad.nl</a></p&gt;
<h3>Herstel Griend</h2>

placeholder

<p>Deze nazomer gaat Natuurmonumenten aan de slag met het herstel van Griend, met steun van leden, het Waddenfonds en de Provincie Fryslân. Het vogelparadijs dreigt te weg te spoelen. De zandhaak die bij de vorige ingreep is aangelegd, is zoals voorspeld na ruim twintig jaar verdwenen. Het werk start na het broedseizoen en moet voor het stormseizoen klaar zijn.</p>
<p>Bij de uitvoering hout Natuurmonumenten zoveel mogelijk rekening met de aanwezige trekvogels. Onderzoekers volgen de komend jaren de effecten van de werkzaamheden op het eiland en de vogels. Op dit moment is elke geschikte plek op het eiland nog in gebruik als nestplek voor kokmeeuwen, grote sterns, visdieven, lepelaars en andere wadvogels.</p>
<p>Griend is niet toegankelijk voor bezoekers. Toch een kijkje nemen? <a href="https://www.natuurmonumenten.nl/google-streetview-0">Ontdek Griend via Googe Street View &gt;&gt;</a></p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd