Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogelwachters op Griend (blog 1)

04 mei 2022 | Cynthia Borras

Tussen Vlieland en Terschelling bevindt zich vogeleiland Griend. Griend is het hele jaar afgesloten voor het publiek. Tussen 15 april en 15 juli zitten er op het eiland vogelwachters. Via deze blog delen ze met ons hun belevingen.

Griend

Een veranderd gezicht

Op 15 april kwamen de eerste vrijwillige vogelwachters van het seizoen aan op Griend. Dit voorjaar treffen ze een ander eiland dan vorig jaar het geval was. De afgelopen winterstormen gingen gepaard met extreem hoge vloedstanden. Daarbij werd Griend vrijwel geheel overspoeld. Een deel van de zuidelijke strandwal is sterk afgevlakt en ook andere delen hebben onder de storm geleden.

Strand Griend

De afgelopen winterstormen hebben delen van de zuidelijke strandwal weggeslagen

Broedplek voor sterns en meeuwen

Bij aankomst op het eiland begroeten grote aantallen sterns en meeuwen de vogelwachters. Griend is namelijk een belangrijke broedplaats voor Grote Sterns, Visdieven, Noordse Sterns en Kokmeeuwen. In historisch perspectief kan Griend voor de genoemde sternsoorten het belangrijkste broedgebied van Nederland genoemd worden. Honderd jaar geleden werd het belang van Griend voor deze vogels al genoemd. De Kokmeeuwen hebben zich vooral de afgelopen vijftig jaar in toenemend aantal op het eiland gevestigd. Meer recent broeden er op Griend ook steeds meer Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen. Naast deze kolonievogels broeden er verspreid op het eiland ook veel Scholeksters en Eidereenden en in mindere mate ook Bergeenden. Tenslotte is er een jaarlijks groeiende kolonie broedende Lepelaars. In april concentreren de broedvogels zich aanvankelijk nog op het wad rond het eiland. Geleidelijk nemen ze vervolgens het broedgebied in bezit, veroveren een territorium en beginnen met de nestbouw. Eind april – begin mei worden de eerste eieren gelegd.

Grote sterns

Griend is vooral bekend als broedplaats van de Grote Stern

Vogelwachter op Griend

De vogelwachters hebben als taak om het eiland te bewaken en gegevens te verzamelen over het broedproces. De bewakingstaak is erop gericht om verstoring te voorkomen en mensen van het eiland te weren. Gelukkig gebeurt dit zelden. Het feit dat Griend gesloten is voor het publiek wordt op borden en zeekaarten aangegeven. Daar houdt vrijwel iedereen zich aan. Het volgen van het broedproces is dan ook de taak waar de vogelwachters de meeste tijd aan besteden. Natuurmonumenten wil graag weten hoe het de vogelstand vergaat. Dat werpt vragen op als: hoeveel broedparen zijn er van de verschillende soorten, is er veel of weinig sterfte, produceren ze jongen en overleven die de gevaarlijke eerste weken om vervolgens het eiland vliegend te verlaten?

Schommelende broedvogelstand

In de afgelopen jaren zijn er veel veranderingen in de broedvogelstand geweest. Zo zijn de sterns in aantal afgenomen. Recent nemen ook de Kokmeeuwen sterk af. Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen gaan daarentegen vooruit in aantal. Dat lijkt niet altijd gunstig uit te pakken voor de sterns. Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen houden van een eitje en ook jonge vogels versmaden ze niet. Ook dit jaar zullen de vogelwachters hier aandacht aan besteden.

 

Hoe het de vogels dit jaar op Griend vergaat kun je dit jaar op de website van Natuurmonumenten lezen.

Cynthia Borras
Cynthia Borras