Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogelwachters op Griend (blog 2)

09 mei 2022 | Cynthia Borras

Tussen Vlieland en Terschelling bevindt zich vogeleiland Griend. Griend is het hele jaar afgesloten voor het publiek. Tussen 15 april en 15 juli zitten er op het eiland vogelwachters. Via deze blog delen ze met ons hun belevingen.

Griend

Wadvogeltelling

Op 15 april werden de eerste vogelwachters op Griend afgezet en een dag later konden ze meteen aan het werk. Ze moesten een wadvogeltelling verrichten en dat is geen eenvoudige klus. Naast belangrijk broedeiland is Griend namelijk ook een rustplaats voor vogels die op het omringende wad hun voedsel zoeken. Het gaat daarbij vooral om soorten die in het hoge noorden broeden en het wad tijdens de trek gebruiken. Tijdens vloed drommen deze vogels samen op zogenaamde hoogwaterrustplaatsen (HVP’s) en kunnen de vogelwachters ze dan tellen of een inschatting maken. Deze telling vindt iedere maand plaats op alle belangrijke HVP’s.

Op 16 april leverde de telling nogal wat problemen op. Door de sterke oostenwind bleef een groot deel van het wad ook tijdens vloed droog. Dit had tot gevolg dat de vogelwacht de grote aantallen Bonte Strandlopers, Kanoeten, Rosse Grutto’s en Wulpen alleen op grote afstandkon zien. Geholpen door een Slechtvalk die er voor zorgde dat de vogels af en toe in grote zwermen de lucht in gingen, konden ze toch een ruwe schatting maken van alle genoemde soorten tezamen: ca. 50.000 vogels. Dichter bij het eiland telden de vogelaars daarnaast nog eens 370 rotganzen, 2400 scholeksters en 3000 drieteenstrandlopers.

 

Wadvogels Griend

Slechtvalk jaagt wadvogels op

Sterns en Meeuwen

Gedurende de eerste dagen van hun verblijf verwelkomen de Zilver- en Kleine Mantelmeeuwen de vogelwachters met luid geroep. De vogels hebben zich al in het broedgebied gevestigd. In de omgeving van het eiland bevinden zich ook al duizenden Kokmeeuwen, enkele honderden Visdieven en Grote Sterns. Geleidelijk overwonnen de Kokmeeuwen en de Visdieven hun angst voor de begroeiing en komen ze tijdens vloed korte tijd aan land. Vervolgens zag de vogelwacht dat deze vogels een territorium betrokken. Dat ging met de nodige burenruzies gepaard. Eind april had ieder zijn eigen plekje, waren vrijwel alle vogels gepaard en bleven ze ook ’s nachts in de kolonie. Mogelijk zijn aan het eind van de maand de eerste eieren gelegd.

visdieven Griend

Twee ruziënde visdieven in de lucht

Wat doen de Grote Sterns?

Met de Grote sterns, het paradepaartje van Griend, ziet het er voorlopig niet goed uit. Eind april waren er 350 vogels aanwezig en waren er nog geen duidelijke aanwijzingen voor het vestigen van een broedkolonie. Aanvankelijk dachten we dat de meeste Grote Sterns dit jaar uitgeweken waren naar de Texelse broedkolonies. Ook daar zijn echter veel minder vogels gezien dan in voorgaande jaren. Grote Sterns zijn grillige vogels, die gemakkelijk van de ene naar de andere plaats verhuizen. We hopen dan ook dat de aantallen nog gaan toenemen en dat Griend ook dit jaar weer een fraaie broedkolonie zal herbergen. De komende maanden zullen we meer weten.

Grote Sterns Griend

Paringsdans van Grote Sterns op het wad bij Griend

Cynthia Borras
Cynthia Borras