Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vogelwachters op Griend (blog 3)

19 mei 2022 | Cynthia Borras

Tussen Vlieland en Terschelling bevindt zich vogeleiland Griend. Griend is het hele jaar afgesloten voor het publiek. Tussen 15 april en 15 juli zitten er op het eiland vogelwachters. Via deze blog delen ze met ons hun belevingen.

Griend

 

Sterns en meeuwen

Eind april, begin mei gaat voor vrijwel alle soorten sterns en meeuwen die op Griend broeden het baltsen en nestkuilen maken over in het leggen van de eerste eieren. Aan de randen van de kolonies schuiven nog latere broeders aan, en het wordt mogelijk om een eerste schatting te maken van het aantal broedparen. De visdief en de kokmeeuw lijken het dit jaar wat beter te doen dan in 2021. Voor de grote en noordse sterns is het nog onduidelijk. Ze zijn dit jaar in elk geval laat. Gelukkig komen op 4 mei 's avonds in kleine groepen nog honderden grote sterns aan. Ze overnachten op het strand vlakbij waar de eerste kolonies gevormd zijn. Sindsdien is een nieuwe kolonie in wording op een grote schelpenbank. Het aantal paren schatten we nu op 450. Hopelijk trekt het ook in andere kolonies in Nederland nog bij. Op Texel en in de Zeeuwse delta blijft het aantal broedparen vooralsnog in vergelijking met voorgaande jaren ver onder de maat. Op Ameland is de soort zelfs geheel afwezig als broedvogel. Aan voedsel lijkt op Griend nog geen gebrek: daar wordt druk mee gebaltst. En daarbij liggen voortdurend rovers op de loer: een tiental volwassen kokmeeuwen zit aan de randen van de kolonies op vis te wachten, die ze vaak succesvol van de grote sterns stelen. Een aantal onvolwassen kokmeeuwen zit ook in de buurt om de kunst af te kijken.

grote sterns Griend

Een grote stern met vis wordt achternagezeten door kokmeeuwen

Wadvogels

Het aantal wadvogels dat met hoog water bij Griend rust, wisselt steeds. Hoog-noordelijke soorten moeten wachten tot hun broedgebied sneeuwvrij is, terwijl meer zuidelijk broedende soorten al grotendeels naar de broedgebieden zijn vertrokken. Soorten die in West-Europa broeden zitten soms al op eieren. Daarom zijn er nog steeds vrij veel kanoeten en drieteenstrandlopers, nemen bonte strandlopers en rosse grutto’s af en is het aantal scholeksters tot het zomerse minimum gedaald. Toch tellen wij op 7 mei nog 6900 rosse grutto’s, waaronder veel mannelijke vogels in het prachtige rode broedkleed.

Rossen grutto's bij Griend

Rosse grutto's

Zeldzame roofvogel

Griend wordt ook geregeld bezocht door vogels, die niet speciaal aan het Waddengebied gebonden zijn, maar die tijdens de trek korte tijd op het eiland uitrusten. Dit jaar zijn al geregeld merels, zanglijsters, koperwieken en kramsvogels gezien, en enkele kleine zangertjes zoals zwartkop, tjiftjaf en grasmus. En dan zijn er roofvogels. Ze zorgen voor paniek onder de broedvogels en de steltlopers die zich tijdens hoog water bij het eiland concentreren. Een paartje bruine kiekendieven broedt op het eiland. Op 6 mei ontstaat er ineens grote paniek als een heel donkere bruine kiek-vrouw hoog overvliegt. Heel opvallend dat ze veel heftiger reageren op deze 'vreemde' bruine kiekendief. Ook een buizerd en een visarend passeren het eiland. Op 2 mei kunnen de vogelwachters hun ogen niet geloven wanneer er een reusachtige roofvogel aan komt vliegen. Eerst gaan de gedachten uit naar een zeearend, omdat die enige tijd geleden op de Richel bij Vlieland werd gezien. Maar deze vogel ziet er anders uit. Hij heeft een lange kale nek en een typische gierenkop: het is een vale gier, een soort die in het hooggebergte thuishoort. Het is een zeldzaamheid, die nooit eerder op Griend is waargenomen en in geheel Nederland tot de dwaalgasten behoort.

 

Vale Gier Griend

Vale Gier

Cynthia Borras
Cynthia Borras