Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vreemde vogels op Griend (Blog 4)

21 juni 2023 | Cynthia Borras

Op het eiland Griend is er dagelijks veel lawaai en activiteit van vogels. Wanneer er plotseling stilte heerst, betekent dit dat er paniek is bij de kolonie. De steltlopers zijn vertrokken en de broedvogels doen hun best om jongen groot te brengen. Jonge eenden en ganzen worden bedreigd door droogte en roof. Het aantal vogels met vogelgriep blijft laag dankzij goede hygiënemaatregelen van de vogelwacht.

Westplas zonder water op Griend

Paniek in de kolonie

Als je het niet zelf meegemaakt hebt, kun je je nauwelijks voorstellen wat voor ‘lawaai’ het dagelijks op Griend is (en zelfs een groot deel van de nacht). Als vogelwachter besef je dat met name wanneer ineens alles stil wordt. Dat gebeurt wanneer er grote paniek is. Alle broedvogels gaan de lucht in en vliegen in formatie zwenkend laag over het eiland. Wolken steltlopers vliegen op van het wad en zwenken ook laag. Bij de bonte strandlopers levert het een spectaculair schouwspel op als die wolk van kleur verandert van bruin naar wit en terug. Dat komt zo nu en dan voor, bijvoorbeeld wanneer een slechtvalkje Griend aandoet, of een visarend hoog overkomt.

Op 10 mei ontdekken we een koekoek te midden van de wolken sterns, meeuwen en steltlopers: volkomen ongevaarlijk, maar doordat een koekoek veel op een valk lijkt, levert die meer paniek op dan een buizerd of bruine kiekendief! Op de foto vliegen alle visdieven nog in formatie en is een groot deel van de kokmeeuwen in de ‘sloot’ naast de zuidelijke huisdijk gedoken.

Hoe anders loopt het op 7 juni als de vogelwachters een koekoek ontdekken in het wilgenbosje. Hoe is die ongezien het eiland opgekomen? In elk geval verraadt de roep dit keer de vogel en niet de verstoring. De hele dag blijft de koekoek verdekt in het bosje zitten, en het vertrek de volgende morgen is net zo geruisloos als bij aankomst.

Visdieven in de lucht op Griend

Eigen vogels

Inmiddels zijn de steltlopers op enkele rosse grutto’s en steenlopers na vertrokken naar de noordelijke broedgebieden.

De broedvogels van Griend ploeteren voort om nageslacht vliegvlug te krijgen. De visdieven lijken weer een goed broedsucces te halen. In de noordse sternenkolonie op het noordstrand zijn nu nog twee nesten met eieren. In de uitgekomen nesten zijn de jongen vooral gevoed met jonge haring. Maar waarschijnlijk hebben ‘kuikendieven’ daarna een streep door de rekening gezet...

Omdat tot in juni vrij veel water in de westplas en in de slenken stond, zijn er meer jongen gezien van diverse soorten eenden en ganzen (wilde eend, krakeend, pijlstaart, smient, wintertaling, bergeend, eider, nijlgans, grauwe gans). De kans is niet groot dat jongen het vliegvlug-stadium bereiken, zowel vanwege roof als door de droogte. De foto boven deze blog toont de westplas zonder water (foto Gerwin Meijer, situatie 17 juni). De eidereenden zijn overdag in het zoute water of op het wad. Daar zien we dagelijks een groot aantal jongen.

Een ander positief bericht is nog dat het aantal vogels dat met vogelgriepverschijnselen gevonden wordt, nog steeds niet uitstijgt boven enkele per dag. Het dagelijks zoeken en begraven van dode vogels, en daarbij het ontsmetten van handen, laarzen en spades helpt daarbij om als vogelwachter zelf het vogelgriepvirus niet over het eiland te verspreiden.

zeekool

Zeldzame planten

Op Griend zijn er niet alleen bijzonder veel vogels te bewonderen. Er groeien hier en daar ook zeldzame planten zoals zeekool en blauwe zeedistel.  Zeekool groeit vaak op zandige of rotsachtige kusten en is goed aangepast aan de zoute omgeving. Blauwe zeedistel staat bekend om zijn opvallende blauwe/paarse bloemen en stekelige grijsblauwe bladeren.

 

Tekst: Jan Faber

 

Expeditie Griend

Op maandag 25 september organiseert Natuurmonumenten een Expeditie naar het eiland Griend. Wil jij het eiland ontdekken, het verblijf van de vogelwachters bezoeken en ons helpen het strand van Griend schoon te maken? Koop hier je ticket voor Expeditie Griend.

 

Cynthia Borras
Cynthia Borras