Ga direct naar inhoud
Griend

Nieuws uit Griend

 • 12 juni 2024 | Cynthia Borras

  Geboortegolf (Blog 5)

  Het is inmiddels juni en er vindt een echte geboortegolf op Griend plaats.

 • 03 juni 2024 | Cynthia Borras

  Leven in de kolonie (Blog 4)

  De vogelwachters op Griend zijn vrijwilligers. Vaak hebben die in het verleden al eens een heel broedseizoen op het eiland gezeten, bijvoorbeeld als biologiestudent met een onderzoeksopdracht. Maar veel nieuwkomers hebben een andere achtergrond. Hoe ervaren zij het leven op het eiland?

 • 23 mei 2024 | Cynthia Borras

  Drukke tijden voor vogels en vogelwachters (Blog 3)

  Het is medio mei en het broedseizoen is in volle gang. Soorten waar Griend bekend om is, de meeuwen en de sterns, hebben vrijwel allemaal eieren. Ganzen en eenden zien we rondzwemmen met kleine of middelgrote jongen. De vogelwachters hebben het drukker dan ooit met hun onderzoek

 • 06 mei 2024 | Cynthia Borras

  Eerste weken van de vogelwachters (Blog2)

  De bewaking begint op 15 april met een weersomslag van aangenaam voorjaarsweer naar buiig weer met harde wind. Eenden en ganzen zitten al op eieren, en meerdere Grauwe Ganzen lopen al met jongen rond, maar de kolonievorming bij meeuwen en sterns wil niet vlotten.

 • 16 april 2024 | Cynthia Borras

  Het broedseizoen is weer begonnen (Blog 1)

  De vogelwachters zijn net als de zilvermeeuwen op Griend gearriveerd. Terwijl de ganzen al op het nest zitten zijn de grote sterns en visdieven nog voorzichtig aan het kijken of de plek voor hun geschikt is. Samen met de vele kokmeeuwen, scholeksters, eidereenden en andere broedvogels zullen ze binnenkort zorgen voor een gezellige kakofonie.

 • 13 maart 2024 | Sanne van Gemerden

  ‘Kamerleden, maak het verschil voor de Waddenzee’

  Woensdagmiddag 13 maart debatteert de vaste Tweede Kamercommissie I&W over de Wadden. In hun verzamelbrief aan de Kamer van de ministers van LNV en I&W staat: ‘Menselijk gebruik en ecologie moeten weer in balans komen om de Waddennatuur te kunnen behouden en ontwikkelen.’ De ministers willen met het Beleidskader Natuur Waddenzee de natuur weer op 1 zetten en schadelijke activiteiten verminderen of stoppen. Dat stemt de in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) samenwerkende natuurorganisaties hoopvol. Want het gaat niet goed met de Waddenzee.

 • 13 juli 2023 | Cynthia Borras

  Broedseizoenafsluiting (blog 6)

  Veel broedvogels hebben Griend inmiddels verlaten, al dan niet met hongerige jongen die de ouders stevig aan het werk houden. Op het wad rond het eiland arriveren steeds meer wadvogels die in noordelijke streken gebroed hebben.

 • 06 juli 2023 | Cynthia Borras

  Kuikens grootbrengen op Griend (Blog 5)

  De fase waarin de vogels eieren hebben is vrijwel volledig voorbij. De vogelwachters staan nu voor de taak na te gaan in hoeverre de verschillende soorten met succes gebroed hebben.

 • 21 juni 2023 | Cynthia Borras

  Vreemde vogels op Griend (Blog 4)

  Op het eiland Griend is er dagelijks veel lawaai en activiteit van vogels. Wanneer er plotseling stilte heerst, betekent dit dat er paniek is bij de kolonie. De steltlopers zijn vertrokken en de broedvogels doen hun best om jongen groot te brengen. Jonge eenden en ganzen worden bedreigd door droogte en roof. Het aantal vogels met vogelgriep blijft laag dankzij goede hygiënemaatregelen van de vogelwacht.

 • 06 juni 2023 | Cynthia Borras

  Vogelgriep ook dit jaar op Griend (Blog 3)

  Het vogelgriepvirus zorgt voor veel onrust op Griend. Afgelopen jaar waren de grote sterns slachtoffers van het virus. Dit jaar sneuvelen er vooral kokmeeuwen. De grote sterns hebben het eiland verlaten voor andere broedgebieden aan wal.