Ga direct naar inhoud
Nieuws

Loonsche Land voor de eeuwigheid beschermd

05 november 2020 | Irma de Potter

Het Loonsche Land, ten zuiden van attractiepark de Efteling gaat een nieuwe toekomst tegemoet. De Efteling heeft 28 hectare van haar gronden in het gebied overgedragen aan Natuurmonumenten. Die maken nu deel uit van het 1000 hectare grootte Huis ter Heide. Als onderdeel van dit robuuste natuurgebied is het Loonsche Land nu beter beschermd. Deze overdracht maakt onderdeel uit van afspraken tussen beide organisaties, die de natuur en de beleving ervan moeten versterken.

Loonsche Land

Samen de natuur behouden en verstevigen

Natuurmonumenten zorgt voor de Nederlandse natuur en landschappen. En voor de cultuurhistorie die je op die plekken vindt. “Juist nu we de natuur extra hard nodig hebben, staat de natuur ernstig onder druk. We zijn dan ook blij  dat we de toekomst van het Loonsche Land kunnen zekerstellen,” vertelt gebiedsmanager Toon Loonen van Natuurmonumenten.

Niet alleen voor Natuurmonumenten is het van belang om de natuur te behouden. Ook de Efteling voelt zich geroepen hierin een rol te nemen. “Met Stichting Natuurpark de Efteling als oprichter, en nog steeds enige aandeelhouder, zit de zorg voor onze leefomgeving in ons DNA,” aldus Wyke Smit, manager duurzaamheid bij de Efteling. “Het is ons doel om onze natuurrijke omgeving te behouden en verstevigen. Dat kunnen we niet alleen. De jarenlange samenwerking met Natuurmonumenten, die onder andere resulteerde in de overdracht van deze gronden, draagt hier aan bij.”

Cultuurhistorisch landschap

Het Loonsche Land is een prachtig bosrijk natuurgebied met statige beukenlanen, akkertjes, houtwallen en heide. Je beleeft er het landschap zoals het er anno 1850 moet hebben uitgezien. Tien jaar geleden vormde de Efteling in overleg met Natuurmonumenten het toenmalige productiebos om tot het kleinschalige landschap van weleer. Boswachter Lex Querelle vertelt: “Het heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een prachtig afwisselend natuurgebied. Mijn favoriet zijn akkertjes waar oude graangewassen zijn ingezaaid en weer ruimte is voor akkerkruiden zoals korenbloem, akkerviooltje en ganzenbloem. Allerlei insecten en vogels profiteren hiervan en wandelaars komen er graag om vanaf de Horst een ommetje te maken door de bossen en over de heide. De monumentale rode beuk, beter bekend als de ‘kathedraal’, behoort tot de hoogtepunten van het gebied.”

Ruimte voor broedvogels op de heide

De overdracht van de Eftelinggronden aan Natuurmonumenten verandert weinig aan de toegankelijkheid van het gebied. Wandelaars blijven welkom en ook de honden mogen er, mits onder appèl, nog steeds los op de paden die ten noorden van het Hooispoor lopen. Op de heide worden twee paden afgesloten om meer rust te creëren voor vogels zoals de nachtzwaluw, veldleeuwerik en boompieper. En dat is niet zomaar, vertelt Querelle.  “Zij maken hun nesten tussen de heidestruiken, maar vinden nu te weinig rust doordat er nu teveel wandelpaden door de heide lopen. Afgelopen jaar hoorden we voor het eerst de nachtzwaluw en we willen graag dat hij zich hier definitief gaat vestigen.  Het pad langs het vennetje midden op de heide blijft behouden en daarmee dus ook de beleving van het heidelandschap.”

Graanakkers

bloemrijke akker

Irma de Potter
Irma de Potter