Ga direct naar inhoud
Nieuws

Korendijkse Slikken als kraamkamer voor de natuur

15 maart 2022 | Chantal van Burg

1 maart ging de meteorologische lente van start. Na een zeer zachte winter zijn de eerste lentebodes al volop te zien: de paddentrek is begonnen en vogels maken zich op voor het broedseizoen. Dit is vooral een taak van de natuur, maar zij kunnen hier wel bij geholpen worden. Zo ook in de Korendijkse Slikken. Vandaar dat de wandelroute in het ruigere gedeelte van 15 maart tot en met 15 juli dicht is. Hierdoor kunnen de vogels in het gebied zich in alle rust op hun kroost richten.

baardman

Broedvogels in het gebied

In het gebied komen bijzondere broedvogels voor, zoals blauwborst, bruine kiekendief en baardman. Vooral de kiekendief is gebaat bij rust tijdens de broedperiode. “Deze vogel broedt in het riet waardoor wandelende bezoekers direct voor verstoring kunnen zorgen,” aldus Chantal van Burg, boswachter bij Natuurmonumenten. “In de Korendijkse Slikken komen meerdere broedparen voor van deze roofvogel. Vorig jaar verraste een paartje zeearenden ons met het grootbrengen van een jong in dit gebied. Wellicht dat er dit jaar weer getrakteerd kan worden op beschuit met muisjes. Dus alle rust voor grote en kleine diersoorten is nodig.”

De Korendijkse Slikken

Het natuurgebied is in 2019 hersteld vanuit het Droomfondsproject Haringvliet. Door afgravingen van een deel van het gebied ontstonden slikkige oevers. Om water in het gebied vast te houden, is een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Ook de oude krekenstructuur is weer opengemaakt, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden wat van belang is voor de typische flora en fauna van de deltanatuur: slijkgroen, zeegroene rus, grutto, noordse woelmuis en bruine kiekendief.

De openstelling van het gebied is sinds 2019 ook met twee maanden verlengd. Toch blijft het vanuit natuuroogpunt noodzakelijk om in het gebied drie maanden rust te garanderen voor aanwezige broedvogels. Vandaar de afsluiting van 15 maart tot en met 15 juli.

Wandelen in de buurt

Het rondje Pit, dat vanaf de parkeerplaats aan de Westdijk over de Leenherengorzenpolder langs het water de Pit loopt, is wel jaarrond open. Ook is de wandelroute in de Tiendgorzen toegankelijk en kun je verschillende routes wandelen op natuureiland Tiengemeten. Natuurmonumenten vraagt bezoekers ook bij het bezoek aan deze gebieden om respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven