Walburg

De rijke cultuurhistorie van het Eiland in de Maas krijgt een extra parel aan het snoer: Het voormalige kasteeldomein Walburg komt tot leven!

Walburg anno 1910

De come-back van Walburg

Na de start van de eerste werkzaamheden begin dit jaar, is de herinrichting van het voormalige kasteeldomein Walburg nu bijna klaar. Het ruige grasveld is veranderd in heringericht gebied met historische elementen waar het verhaal van de flamboyante Graaf van Walburg weer zichtbaar en voelbaar is. In de afgelopen tijd zijn historische lijnen teruggebracht, onder andere door de aanplant van bomen en de aanleg van wandelpaden. Nu pas wordt duidelijk hoe groots het ooit is geweest. We tonen hierna beelden van de werkzaamheden tussen januari en maart 2020

Impressiefilm 2: de terreinwerkzaamheden (7 min.)

Projectherstel van start

"De schop gaat nu de grond in!". Op Donderdag 9 januari 2020 hebben gebiedsmanager Rob van Schijndel en wethouder Lalieu van de Gemeente Maasgouw onder het toeziend oog van enkele genodigden symbolisch de eerste veldesdoorns op de voormalige contouren van de Walburgse gebouwen geplant.

De eerste schoppen gaan de grond in

De 1e schoppen gaan in de grond!

Impressiefilm 1: de voorbereidingen met het terrein (6 min.)

De 1e graafwerkzaamheden in vogelvlucht (beeld: J. van Geneijgen)

Zichtlijnen als gebiedsgids

Na jarenlange voorbereidingen gaan Natuurmonumenten en Gemeente Maasgouw in 2020 de herinrichting van het voormalige Walburg-landgoed tussen Laak en Stevensweert uitvoeren. Historische zichtlijnen worden hersteld, de contouren van de voormalige gebouwen worden weer zichtbaar gemaakt en er komt een uitkijktoren. Aangevuld met verrassende terreinbebording wordt de historie van Walburg weer beleefbaar gemaakt.

Dus: geen niets ontziend graafgeweld maar gericht zichtbaar maken van historische lijnen in het landschap. Momenteel zie je er alleen een open grasveld waar de laatste ruïne-resten in de jaren 80 geheel geruimd zijn. Wat een verschil met de glorietijd in de 18e en 19e eeuw toen hier in imposante gebouwen vol pracht en praal zeer Bourgondisch geleefd werd. Vele verhalen liggen nog in de grond verborgen. Achter de Walburgse muren heeft zich heel wat afgespeeld. In het Streekmuseum van Stevensweert worden authentieke Walburgse voorwerpen getoond en kun je er een indrukwekkende maquette van het landgoed in zijn glorietijd bewonderen.

Landschapsplan Walburg 2020

En zo komt het er uit te zien!

Samen met de omgeving

Momenteel wordt de terreincommunicatie actief uitgewerkt. Daarvoor zochten we actief contact met de omgeving die vanuit eigen herinneringen of vanuit al dan niet gedocumenteerde overlevering bijdragen aan het vertellen van een bijzonder rijk cultuurhistorisch verhaal. Zo was er op maandag 28 oktober 2019 een bijeenkomst met diverse omwonenden uit Stevensweert en Ohé en Laak waarbij we talloze Walburgse Weetjes uitwisselden. Meerdere Weetjes zullen terugkomen in de infopanelen die na oplevering in het Walburg-terrein geplaatst zullen worden.

Laatste nieuwtjes en vlogs

Er is veel nieuws te melden in deze periode. Dat gaan we via deze website, via de Social Media en ter plaatse kenbaar maken. Natuurmonumenten is immers trotse eigenaar en beheerder van het Walburg-terrein en van de Hompesche Molen die zij onlangs geheel gerenoveerd heeft. 

Je kunt al deze ontwikkelingen ook volgen op Facebook, je ziet dan als eerste het laatste nieuws.

Natuurmonumenten in de steigers

Wij willen ons cultureel erfgoed in goede staat houden. Niet alleen voor nu, maar juist ook voor de toekomst. Alle hulp is welkom. Ook die van jou! Doneer nu of word vandaag nog lid. Jouw mogelijkheden om te helpen, vind je hier

Kijk voor meer informatie over onze restauratieprojecten op Natuurmonumenten in de steigers.

Het project kasteeldomein Walburg is een samenwerkingsproject van de Gemeente Maasgouw en Natuurmonumenten en komt deels tot stand met financiële steun van de provincie Limburg en het Prins Bernard Cultuurfonds. De oplevering van het project wordt in het voorjaar van 2020 voorzien.

Hulp gezocht

Heb je interesse in vrijwilligerswerk rondom Hompesche Molen en Walburg? We kunnen altijd mensen gebruiken voor de ontvangst van de vele bezoekers en bij het onderhoud van de natuurgebieden. Klik dan op deze website of stuur een bericht naar  [email protected]

Walburg als onderdeel van een groter geheel

Dit gebied maakt deel uit van een groter geheel, namelijk de Maasvallei.

Klik hier voor meer actueel nieuws en informatie uit dit unieke, grensoverschrijdende natuurgebied waarin Moeder Maas steeds opnieuw iets verandert....

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

Verkennen

logo