Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grondleveringen Marker Wadden gecontroleerd, foute toepassing wordt hersteld

07 februari 2022 | Roos Kooiman

Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werken met Marker Wadden aan spectaculair natuurherstel in het Markermeer. Dat doen we op innovatieve wijze en met een hoge standaard. Om die reden hebben we Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om alle grond die bij Marker Wadden is gebruikt te controleren.

Marker Wadden

Het bureau vergeleek de meldingen van de grondleveranciers van elders met de daadwerkelijke toepassing. Het blijkt dat in 2021 één van de grondleveranciers een kleine hoeveelheid bagger verkeerd heeft toegepast op Marker Wadden. De bagger is minder schoon dan op Marker Wadden is toegestaan. De projectorganisatie Marker Wadden heeft deze leverancier hierop aangesproken en de verkeerde toepassing doorgegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het betreffende bedrijf zal de bagger verwijderen. (Update: Deze bagger is in het voorjaar van 2022 verwijderd). 

Nuttig hergebruik van grond

Marker Wadden is vrijwel geheel gebouwd met zand, klei en slib gewonnen uit het Markermeer, circa 35,6 miljoen m3. Op beperkte schaal is ook grond en bagger van buiten het Markermeer aangevoerd om bij Marker Wadden nuttig te worden hergebruikt. Het gaat om circa 1,6 miljoen m3 of 4,2% van de totaal gebruikte hoeveelheid. Uit het externe onderzoek blijkt nu dat bijna alle op Marker Wadden gebruikte grond en bagger tijdens de hele periode van aanleg voldoet aan de wettelijke eisen en aan de door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat gewenste kwaliteit. Uitzondering is een levering in 2021 van één van de aannemers.

Geen melding gedaan voor toepassing

In 2021 zijn elf scheepsvrachten gebaggerd materiaal, bij elkaar circa 4400 m3 (0,01 % van de totaal gebruikte hoeveelheid grond), op de verkeerde locatie toegepast. Deze bagger, met minder schone kwaliteit, komt uit het onderhoud van vaarwegen in het Eemmeer. Er is geen melding gedaan bij het bevoegd gezag voor deze toepassing bij Marker Wadden. Dit is in strijd met de wet en regelgeving. De toepassing is doorgegeven aan de ILT die de zaak onderzoekt. Roel Posthoorn, projectdirecteur Marken Wadden Natuurmonumenten: “Wij zijn gebrand op een goed gebruik van grond- en baggerstromen. De eilanden zijn er ten slotte voor natuurontwikkeling. Dat is de reden dat we door een RoyalHaskoningDHV de grond- en baggerstromen nog een keer hebben laten controleren. We hebben vanuit het project hoge kwaliteitseisen gesteld en kunnen nu de verkeerde grond laten verwijderen”.

Hogere kwaliteitseisen voor de natuur

Zoals eerder gemeld is bij aanvang van Marker Wadden in 2016 21.000 m3 grond en bagger uit Schiedam en IJmuiden met ‘kwaliteitsklasse B’ gebruikt als onderlaag van een aantal duintjes. Deze toepassing is destijds gemeld bij het bevoegd gezag en volgens wet en regels toegepast en afgedekt met schone grond. Omdat Marker Wadden natuurherstel van het Markermeer nastreeft, is eind 2016 door de Uitvoeringsorganisatie Marker Wadden bepaald dat alleen nog materiaal is toegestaan dat even schoon is als de huidige bodem van het Markermeer of schoner.

Hergebruik grond evalueren

Marker Wadden is een innovatief project. Eind 2023 is de aanleg van de eerste fase afgerond. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zullen de vooraf gestelde doelen over het hergebruik van grond bij de aanleg van de eilanden evalueren.

Meer weten?

Bekijk de fact sheet ‘Grondstromen Marker Wadden 2016-2021'. Deze geeft inzicht in de herkomst van gebruikte grond, de classificatie en werkwijze en de uitkomsten van de controle door Royal HaskoningDHV.

 

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter