Ga direct naar inhoud
Omgeving van Winterswijk

Nieuws uit Omgeving van Winterswijk

 • 28 november 2023 | Jantine Wesselink

  Petitie tegen Duitse windmolens

  Natuurmonumenten maakt zich zorgen om de eventuele komst van drie mega windmolens vlakbij de Duits-Nederlandse grens. Want ze komen pal naast haar Natura 2000 natuurgebied Wooldse Veen ten zuiden van Winterswijk. En dat is slecht nieuws voor de natuur. Onderteken nu de petitie 'Plaats geen Duitse windmolens op de grens bij Nationaal Landschap Winterswijk'.

 • 10 oktober 2023 | Anouk Ballot

  Aan het werk voor het behoud van de bijzondere oude boskern in het Buskersbos

  In het Buskersbos zie je bomen met merktekens. Het bos bestaat nog voor een belangrijk deel uit wilde, zeldzame bomen en struiken. Om deze bijzondere boskern een impuls te geven gaan we hier dit najaar aan de slag. Lees hier verder wat we gaan doen.

 • 25 september 2023 | Anouk Ballot

  Rust, ruimte en natuur beter borgen in ontwikkelplannen recreatieplas ‘t Hilgelo

  Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor recreatieplas ’t Hilgelo, Winterswijk, ter inzage. Er liggen plannen om dit gebied flink te ontwikkelen. Natuurorganisaties zijn niet persé tegen ontwikkelingen op recreatief vlak. Maar zien leemtes in de plannen die rust, ruimte en natuur voldoende waarborgen. En dat zijn toch dé pijlers onder recreatie en toerisme in deze omgeving. Daarom zien we graag een verduidelijking op dit plan om drukte beter te reguleren, de verkeersontwikkeling beter te onderbouwen en natuur te borgen.

 • 12 september 2023 | Jantine Wesselink

  Maaien van de bijzondere natte hooi- en schraallanden in en rondom Korenburgerveen

  Naast hoogveen bevinden zich in en rondom het Korenburgerveen ecologisch waardevolle vochtige hooilanden en natte schraallanden, samen circa 30 hectare. Hier staan bijzondere planten en leven veel libellen, amfibieën, insecten. Voor het behoud van deze bijzondere vegetaties beheert Natuurmonumenten deze stukken middels een gefaseerd maaibeheer.

 • 30 augustus 2023 | Jantine Wesselink

  ​​​​​​​Start vervanging en verlenging vlonderpad Korenburgerveen

  Het is zover! Het vlonderpad in het Meddose, onderdeel van Korenburgerveen, wordt vervangen en verlengd. Aannemer Baks start hier 7 september mee in opdracht van Natuurmonumenten en provincie Gelderland. Om de veiligheid van wandelaars te waarborgen wordt de groene route omgeleid en de rode route afgesloten. Dit staat ter plaatse goed aangegeven.

 • 25 augustus 2023 | Jantine Wesselink

  Zorgen om Duitse windmolens bij Wooldse Veen

  Natuurmonumenten maakt zich zorgen om de eventuele komst van drie mega windmolens vlakbij de Duits-Nederlandse grens. Want ze komen pal naast haar Natura 2000 natuurgebied Wooldse Veen ten zuiden van Winterswijk. En dat is slecht nieuws voor de natuur.

 • 03 juli 2023 | Jantine Wesselink

  Werken aan een optimale natuurbeleving en betere waterhuishouding van het Korenburgerveen

  Provincie Gelderland en Natuurmonumenten werken in het Korenburgerveen dit jaar verder aan de Natura 2000 herstelmaatregelen. Door het watersysteem, de hydrologie, te optimaliseren is het hoogveen beter beschermd tegen verdroging. Zodat bijzondere planten- en diersoorten die afhankelijk zijn van hoogveen zich kunnen uitbreiden of herstellen. Meer biodiversiteit dus. Denk bijvoorbeeld aan de kraanvogel, die ook dit jaar weer met enkele paren jongen heeft. Ook verbeteren we de belevingsmogelijkheden van het natuurgebied. De werkzaamheden starten naar verwachting na het broedseizoen en zullen enkele maanden duren. In die periode worden wandelaars, vanwege de veiligheid, omgeleid.

 • 03 juli 2023 | Jantine Wesselink

  Verbinden heideveldjes voor zeldzame heidesoorten

  Dit jaar gaat Natuurmonumenten de heideveldjes om het Korenburgerveen met elkaar verbinden. In die corridors maken struiken, een aantal bomen en een klein bosje plaats voor heide. Door uitbreiding van heide en deze heideverbindingen vergroten we het leefgebied van kwetsbare en kenmerkende soorten als levendbarende hagedis, nachtzwaluw en blauwvleugelsprinkhaan.

 • 16 februari 2023 | Jantine Wesselink

  Jouw hulp voor een rustige kraamkamer in het Korenburgerveen

  Volgens de boekjes begint het broedseizoen op 15 maart. Maar de natuur laat zich de wet niet voorschrijven. Sommige soorten hebben al veel eerder de lente in hun bol. Neem de kraanvogel. Die is er al vroeg bij. Vorig jaar zijn er in totaal zeven jongen geboren bij vier broedpaartjes in het Korenburgerveen. Boswachters van Natuurmonumenten en natuurliefhebbers hopen dit jaar natuurlijk ook op kuikens in het Korenburgerveen. Daarvoor vragen wij de hulp van de bezoekers. Zorg voor een rustige kraamtijd van dieren in de natuur!

 • 15 augustus 2022 | Anouk Ballot

  Onderhouden van heideveldjes en hooilanden in Winterswijk

  Nu het broedseizoen weer voorbij is en de bloemen uitbloeien is het tijd om de natuurgronden te begrazen en te maaien. Onder andere om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Wat we waar doen, hoe lang en wanneer is onderdeel van een uitgekiend maaibeheer om te komen tot het beste natuurresultaat.