Ga direct naar inhoud
Omgeving van Winterswijk

Nieuws uit Omgeving van Winterswijk

 • 12 maart 2024 | Jantine Wesselink

  Informatie- en demonstratiebijeenkomst Rhede (D) windturbines bij Wooldse Veen

  Gisteravond 11 maart was er een openbare informatiebijeenkomst in Rhede (D) over geplande windturbines vlakbij de Nederlandse grens en erg dicht tegen natuurgebieden Wooldse Veen en Kulverheide waar Natuurmonumenten eigendommen heeft. Voorafgaand eraan was er een vredige demonstratie door onder andere bezorgde burgers voor het gemeentehuis. Zij toonden verzet tegen de komst windmolens.

 • 23 januari 2024 | Jantine Wesselink

  Vernieuwd vlonderpad en entree Korenburgerveen klaar

  Het vernieuwde vlonderpad in het Meddose Veen, onderdeel van het Korenburgerveen bij Winterswijk, is klaar. De toegang tot het Meddose deel van het hoogveengebied is eveneens aangepast.

 • 12 december 2023 | Anouk Ballot

  Werken aan een bloemrijker Steenkamp

  Natuurmonumenten gaat in 2024 met provinciale subsidie aan het werk bij Steenkamp bij Miste, ten zuiden van Winterswijk. In de loop der jaren is de soortenrijkdom van dit gebied achteruit gegaan door verzuring, verdroging en versnippering. Op een paar graslandpercelen zal de voedselrijke bodemlaag worden verwijderd. Daarnaast wordt een houtsingel afgezet en de waterhuishouding geoptimaliseerd.

 • 28 november 2023 | Jantine Wesselink

  Petitie tegen Duitse windmolens

  Natuurmonumenten maakt zich zorgen om de eventuele komst van drie mega windmolens vlakbij de Duits-Nederlandse grens. Want ze komen pal naast haar Natura 2000 natuurgebied Wooldse Veen ten zuiden van Winterswijk. En dat is slecht nieuws voor de natuur. Onderteken nu de petitie 'Plaats geen Duitse windmolens op de grens bij Nationaal Landschap Winterswijk'.

 • 10 oktober 2023 | Anouk Ballot

  Aan het werk voor het behoud van de bijzondere oude boskern in het Buskersbos

  In het Buskersbos zie je bomen met merktekens. Het bos bestaat nog voor een belangrijk deel uit wilde, zeldzame bomen en struiken. Om deze bijzondere boskern een impuls te geven gaan we hier dit najaar aan de slag. Lees hier verder wat we gaan doen.

 • 25 september 2023 | Anouk Ballot

  Rust, ruimte en natuur beter borgen in ontwikkelplannen recreatieplas ‘t Hilgelo

  Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor recreatieplas ’t Hilgelo, Winterswijk, ter inzage. Er liggen plannen om dit gebied flink te ontwikkelen. Natuurorganisaties zijn niet persé tegen ontwikkelingen op recreatief vlak. Maar zien leemtes in de plannen die rust, ruimte en natuur voldoende waarborgen. En dat zijn toch dé pijlers onder recreatie en toerisme in deze omgeving. Daarom zien we graag een verduidelijking op dit plan om drukte beter te reguleren, de verkeersontwikkeling beter te onderbouwen en natuur te borgen.

 • 12 september 2023 | Jantine Wesselink

  Maaien van de bijzondere natte hooi- en schraallanden in en rondom Korenburgerveen

  Naast hoogveen bevinden zich in en rondom het Korenburgerveen ecologisch waardevolle vochtige hooilanden en natte schraallanden, samen circa 30 hectare. Hier staan bijzondere planten en leven veel libellen, amfibieën, insecten. Voor het behoud van deze bijzondere vegetaties beheert Natuurmonumenten deze stukken middels een gefaseerd maaibeheer.

 • 30 augustus 2023 | Jantine Wesselink

  ​​​​​​​Start vervanging en verlenging vlonderpad Korenburgerveen

  Het is zover! Het vlonderpad in het Meddose, onderdeel van Korenburgerveen, wordt vervangen en verlengd. Aannemer Baks start hier 7 september mee in opdracht van Natuurmonumenten en provincie Gelderland. Om de veiligheid van wandelaars te waarborgen wordt de groene route omgeleid en de rode route afgesloten. Dit staat ter plaatse goed aangegeven.

 • 25 augustus 2023 | Jantine Wesselink

  Zorgen om Duitse windmolens bij Wooldse Veen

  Natuurmonumenten maakt zich zorgen om de eventuele komst van drie mega windmolens vlakbij de Duits-Nederlandse grens. Want ze komen pal naast haar Natura 2000 natuurgebied Wooldse Veen ten zuiden van Winterswijk. En dat is slecht nieuws voor de natuur.

 • 03 juli 2023 | Jantine Wesselink

  Werken aan een optimale natuurbeleving en betere waterhuishouding van het Korenburgerveen

  Provincie Gelderland en Natuurmonumenten werken in het Korenburgerveen dit jaar verder aan de Natura 2000 herstelmaatregelen. Door het watersysteem, de hydrologie, te optimaliseren is het hoogveen beter beschermd tegen verdroging. Zodat bijzondere planten- en diersoorten die afhankelijk zijn van hoogveen zich kunnen uitbreiden of herstellen. Meer biodiversiteit dus. Denk bijvoorbeeld aan de kraanvogel, die ook dit jaar weer met enkele paren jongen heeft. Ook verbeteren we de belevingsmogelijkheden van het natuurgebied. De werkzaamheden starten naar verwachting na het broedseizoen en zullen enkele maanden duren. In die periode worden wandelaars, vanwege de veiligheid, omgeleid.