Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start werkzaamheden Velperwaarden

12 september 2017 | Susanne Blommaert

Najaar 2018 voert Natuurmonumenten werkzaamheden uit in de Velperwaarden. Door de maatregelen wordt deze bijzondere uiterwaarden-natuur gevarieerder en beter beleefbaar, en wordt de omgeving beter voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering.

Velperwaarden werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats tussen Knooppunt Velperbroek en Rheden, in de gebieden van Natuurmonumenten ten noorden van de IJssel. Voor de veiligheid wordt het fietspad over de Lathumse Veerweg in de loop van oktober omgeleid, net als in periodes met hoog water. De gemeente zorgt voor omleidingsborden. De verwachting is dat het gebied in het (vroege) voorjaar van 2019 weer toegankelijk is voor wandelaars en fietsers.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • Plaggen klein stukje van de ‘Riesweerd’,
  • Plaggen van ‘De Staart’,
  • Verbreden van ‘De Hank’ (Velperbeek) tussen gemaal en fietsbrug,
  • Verleggen en aanleggen kades,
  • Aanplant van hagen en solitaire bomen,
  • Om de waterhuishouding voor de natuur te verbeteren maar voor de agrarische gronden in stand te houden, worden diverse drempels aangelegd, duikers en kunstwerkjes hersteld en nieuw aangelegd,
  • De waterhuishouding bij de Velperplasjes wordt verbeterd.
Overzichtskaart IJsseluiterwaarden
Overzichtskaart Velperwaarden

Verwachte resultaten

De graslanden en de oeverwal zullen veel bloemrijker worden, de beek krijgt meer ruimte om te meanderen en in de omgeving van de beek worden de gronden verlaagd, zodat het schone water uit de Veluwe langer wordt vastgehouden en allerlei soorten kunnen profiteren. In de zomers die naar verwachting extremer zullen worden, met periodes van hitte en droogte, is dit voor mens en natuur een fijne, koele plek waar je je prettig voelt.

In de graslanden, door ecologen ‘glanshaverhooilanden’ genoemd, kun je in voorjaar en zomer genieten van een bloemenzee met bijvoorbeeld veldsalie, margrieten en tal van andere soorten. Het gebied wordt daardoor aantrekkelijk voor allerlei vlinders en insecten die op de bloemen afkomen. Bij de Velperplasjes krijgt de droogte minder grip. Vogels die je daar kunt spotten, zoals de kleine plevier, profiteren daarvan. Ter hoogte van de beek krijgt water meer ruimte; daar is voelen vissen, amfibieën, bever, ijsvogel en mogelijk zelfs otter zich thuis.

Bloemrijke graslanden

Rivierklimaatpark IJsselpoort

De werkzaamheden in de Velperwaarden zijn een initiatief dat past in de koers van het Rivierklimaatpark IJsselpoort.  

Financiering

De werkzaamheden in de Velperwaarden/Koppenwaard vinden plaats in het kader van Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden binnen Europa. Het project LIFE Floodplain Development wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van LIFE+ Nature, het financieringsprogramma van de Europese Unie voor het beschermen en verbeteren van natuur, en de Nationale Postcodeloterij. 

Life + Natura 2000 + Postcode Loterij
Susanne Blommaert
Susanne Blommaert