Ga direct naar inhoud

Behoud het Deelerwoud

In de jaren 60 dreigde het Deelerwoud te verdwijnen door versnippering en bouwactiviteiten. Dankzij alle mensen die de actie ‘Behoud het Deelerwoud’ steunden, wist Natuurmonumenten het gebied te redden.

Postzegels Behoud het Deelerwoud

Het Deelerwoud was een vlakte vol stuifzand toen baron Van Heeckeren-Van Enghuizen het gebied in 1841 kocht. Hij plantte er grove den en zomereik en zette er een hek omheen. Het bos wisselde sindsdien een paar keer van eigenaar tot het in 1966 te koop kwam te staan. De vraagprijs van 8 miljoen gulden bleek te hoog en ook de Deelerheide dreigde in verschillende kavels te worden verkocht. Om versnippering en bebouwing te voorkomen, kwamen rijk en provincie over de brug met subsidies. 

Door de actie ‘Behoud het Deelerwoud’ kreeg Natuurmonumenten steun uit het hele land. Zo kregen we de rest van het benodigde geld bijeen. We braken de hekwerken af en maakten het weer toegankelijk voor iedereen en zo werd het Deelerwoud gered.

Net zoals bij het Deelerwoud koopt Natuurmonumenten ook tegenwoordig natuur aan en stelt deze veilig voor de toekomst. Dit kunnen we alleen dankzij de steun van heel veel mensen. Ons werk blijft belangrijk, ook meer dan 50 jaar na de actie voor het behoud van het Deelerwoud. 

Help mee!