Graslanden in de IJsselvallei

Natuurmonumenten gaat zich de komende jaren samen met boeren inzetten voor meer biodiversiteit, het verhogen van natuurwaarden en een mooier landschap. En dat is hard nodig. De biodiversiteit in het landelijk gebied holt achteruit en alleen met de inzet van heel veel boeren, consumenten en andere betrokkenen kunnen we het tij keren.

Graslanden in de IJsselvallei

Het is een grote uitdaging. Veel boeren zitten vast in een systeem van intensivering en schaalvergroting, produceren tegen bodemprijzen en zij missen waardering van de consument. Dit systeem is in onze ogen niet langer houdbaar en een transitie is nodig. Agrariërs die het anders willen doen, moeten worden gesteund door overheid en maatschappij. Zo willen we toe naar een manier van natuurboeren, die naast een goede boterham voor de boer, ook veel bodemleven, bloemen en wilde bijen oplevert. Maar tegelijkertijd ook het vertrouwen wint van de consument, van investeerders, van collega´s en de eigen omgeving.

Graslanden in de IJsselvallei

Natuurmonumenten is meer dan ooit op zoek naar pachters c.q. partners die hun steentje bijdragen aan natuur en landschap op eigen grond en/of boerderij. Ondernemers met oog voor een natuurrijke toekomst. Bij de komende gunning voor het verpachten van een deel van onze graslandpercelen, willen we rekening houden met ondernemers die oog hebben voor een natuurrijke toekomst.

We zijn ervan overtuigd dat we door een goede samenwerking met jou als pachter tot mooie resultaten kunnen komen. In deze samenwerking richten we ons op het stimuleren van natuurinclusieve landbouw, werken we aan het vergroten van biodiversiteit en zorgen we voor een mooi(er) landschap in het landelijk gebied. Dichtbij de natuurgebieden die Natuurmonumenten of andere partijen hier beheren.

Reactietermijn verstreken

Tot 15 november 2020 was het mogelijk om het graslandperceel of de graslandpercelen van je keuze kenbaar te maken via een interesseformulier. Reageren is niet meer mogelijk. Aan de hand van de ontvangen interesseformulieren gaan wij nu beoordelen wie de meest geschikte partners in het buitengebied zijn voor het gunnen van de percelen. Wij doen ons best om in december 2020 iedereen te informeren die grond van ons kan pachten. 

Heb je vragen? 

Neem gerust contact op met Esther Rust (Coördinator Natuurbeheer) via telefoonnummer 06 - 27 06 82 36 of e-mailadres [email protected] 

Kaart met percelen Beekbergerwoud

© Natuurmonumenten, Dienst Kadaster en openbare registers Apeldoorn, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Kaart met percelen Lampenbroek en Empese en Tondense Heide

© Natuurmonumenten, Dienst Kadaster en openbare registers Apeldoorn, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Percelen Lampenbroek en Empese & Tondense Heide

Kaart met percelen Leusveld

© Natuurmonumenten, Dienst Kadaster en openbare registers Apeldoorn, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Kaart met percelen Noord Empe en Groot Soerel

© Natuurmonumenten, Dienst Kadaster en openbare registers Apeldoorn, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Kaart met percelen Voorstonden en Hiemberg

© Natuurmonumenten, Dienst Kadaster en openbare registers Apeldoorn, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Kaart met percelen Weteringse Broek

© Natuurmonumenten, Dienst Kadaster en openbare registers Apeldoorn, Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK)

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo