Ga direct naar inhoud
Overzicht

Projecten

 • Project

  Project natuurherstel in De Wieden

  In de zomer van 2024 starten we in De Wieden met het openmaken van oude, verlande petgaten op diverse locaties in de omgeving van Dwarsgracht. Het openmaken van oude petgaten is onderdeel van een pakket Natura 2000-herstelmaatregelen in De Wieden. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Belangrijk doel van het netwerk is het beschermen van bijzondere dieren en planten.

 • Project

  Een natuurrijker Zwarte Broek

  Natuurmonumenten maakt plannen om de natuurgebieden in en om het dorp Zwartebroek meer natuurrijk te maken. Lees hier meer over de plannen.

 • Project

  Herinrichting Volmolen

  De historische Volmolen te Epen is een monumentaal juweeltje in het Geuldal waar veel verhalen over te vertellen zijn. Daarom gaat Natuurmonumenten de Volmolen herinrichten.

 • Project

  Programma Natuur: Natuurherstel op de Brabantse Wal

  Aan de rand van Grenspark Kalmthoutse heide ligt de Kleine Meer, met één van Nederlands meest bijzondere vennen. Dit natuurgebied heeft een enorme aantrekkingskracht op beschermde planten en dieren die elders amper kans krijgen. Er is echter een probleem; het verdroogt in een rap tempo.

 • Project

  Nieuwsbrief Geuldal en Noordal

  Natuurmonumenten maakt zich samen met andere natuurorganisaties sterk voor een biodivers en klimaatrobuust Geuldal en Noordal waar bezoekers kunnen genieten van de natuur en cultuurhistorie. Het Geuldal en Noordal zijn volop in beweging. Voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen is er een digitale nieuwsbrief.

 • Project

  Levend Krijt

  'Levend Krijt, een beleefpad door de ENCI-groeve' geeft de ENCI-groeve een nieuwe toekomst. Een toekomst waarin niet de industrie, maar de natuur centraal staat.

 • Project

  Project Ruimte voor de Voorsterbeek

  Natuurmonumenten werkt dit jaar aan een gevarieerder en klimaatbestendig bos in het Voorsterbos en Wendelbos vanuit het POP3-project Voorsterbos Harderbos. In dit natuurherstelproject krijgt de Voorsterbeek de ruimte en meer dynamiek. Daar profiteren planten en dieren zoals de weidebeekjuffer van.

 • Project

  Natuurherstel in Natura 2000-gebied het Noordal

  In het Noordal dwaal je door een verrassend afwisselend landschap. De drassige hooilanden en moerasbossen worden onderbroken door hoogstamboomgaarden en droge hellingen. Door die veelzijdigheid is het Noordal een thuis voor allerlei planten en dieren, waaronder het zeldzame vliegend hert. De komende tijd voeren we werkzaamheden uit om dit unieke gebied verder te versterken. We vertellen je graag meer over het belang en de voortgang van de werkzaamheden.

 • Project

  Zandsuppletie Galgeplaat Oosterschelde

  In de winter van 2026/2027 gaan Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten aan de slag met het ophogen de Slikken van den Dortsman en de tweede grootste zandplaat in de Oosterschelde: de Galgeplaat. Met als doel om het wegrestaurant voor vogels als de scholekster, wulp en rosse grutto ook in de toekomst open te houden.

 • Project

  Natuurherstel Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen

  Onder de vlag van Programma Natuur worden de komende jaren verschillende maatregelen uitgevoerd die de natuurkwaliteit van de Kampina en Oisterwijkse Bossen en Vennen gaan verbeteren en versterken.