Een LC lid stelt zich voor: Simme Douwe Flapper

Een kennismaking met Simme Douwe Flapper.

Limburg

“Alles van waarde is weerloos” (Lucebert)

Mijn naam is Simme Douwe Flapper. Na 3 jaar voor het Directoraat-Generaal voor de Milieuhygiëne van het voormalig Ministerie van VROM gewerkt te hebben, heb ik tot mijn pensioen eind 2020 gewerkt bij de Technische Universiteit Eindhoven (Technische Bedrijfskunde).

Natuur (milieu) loopt als een rode draad door mijn leven, zowel in mijn onderzoek en samenwerking met bedrijven over de hele wereld (“sustainable generation and distribution of goods and services”), als in mijn vrije tijd (o.a. lid van het Groene Brein).

Na 30 jaar lid van Natuurmonumenten, ben ik sinds kort ook kandidaat-lid van de ledencommissie Limburg en De Kempen. Ook op deze wijze  probeer ik zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk te betrekken bij het in harmonie leven met en beschermen van de natuur. Doe jij ook mee?

Simme Douwe Flapper
logo