natuurgebied

Wormer- en Jisperveld

Over Wormer- en Jisperveld

Het Wormer- en Jisperveld is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Het bestaat uit honderden weilandjes omgeven door ruisende rietkragen en smalle slootjes. Samen met boeren beheren we dit prachtige natuurgebied. Het wemelt hier van de weidevogels. Maak vanaf Bezoekerscentrum De Poelboerderij een vaartocht met de fluisterboot langs draaiende weidemolentjes, grazende koeien en weilanden vol orchideeën en koekoeksbloemen.

Overal water

Rond 1000 n. Chr. werd dit oorspronkelijke veenmoeras ontgonnen voor de landbouw. Het veen klonk in door de ontwatering: het gebied ligt nu een tot twee meter onder zeeniveau. De talloze kleine watermolentjes zorgen ervoor dat de waterhuishouding op peil blijft. Dijken en sluizen beschermen de laaggelegen weilanden tegen het afkalvende water. De natte eilandjes zijn alleen geschikt voor veeteelt. De koeien die hier grazen worden per boot vervoerd.

Ontelbaar veel vogels

Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld: grutto, kieviet, tureluur, scholekster en graspieper. Vooral voor de grutto is dit gebied van levensbelang: er broeden hier maar liefst vierhonderd paartjes!

Naast de weidevogels komen in dit fraaie natuurgebied nog veel meer vogelsoorten voor. Er zijn broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen en regelmatig kun je hier lepelaars zien. In de rietkragen leven rietgorzen, rietzangers, kleine karekieten, snorren, baardmannetjes en blauwborsten.

Bekijk de natuurkalender

Planten in dit natuurgebied

Ook zeldzame planten houden van waterrijke natuur. Rietlandjes met veenmos liggen her en der verspreid. Doordat deze in het verleden veel gemaaid zijn, is de bodem nu erg voedselarm. En dat is ideaal voor zonnedauw, heide, orchideeën en koekoeksbloemen! Om deze zeldzame planten te behouden gaat Natuurmonumenten door met het regelmatig maaien van deze bijzondere landjes.

Bezoekerscentrum De Poelboerderij

Ga eens mee met een fluisterboot en ervaar de unieke natuur van het Wormer- en Jisperveld. Voor kinderen zijn er speciale boottochten en Wilde Buiten Dagen. Vanaf Bezoekerscentrum De Poelboerderij vertrekken gedurende het hele jaar vaar-, wandel- en fietstochten met thema’s als wintervogels, weidevogels en paddenstoelen. Voor kinderen vind je naast het centrum een waterspeelplaats met sluis, dammetjes en molen.
Meer over Bezoekerscentrum De Poelboerderij

Wandelen

Naast Bezoekerscentrum De Poelboerderij vind je het Wormer- en Jisperveld in miniformaat, Veenweidepark de Trickel. Als het centrum geopend is kun je het park bekijken. Wandel het Rondje Trickel (800 m) met pontje en vogelkijkhut of maak een langere wandeling rondom het park van 1,5 km.
Vanaf Bezoekerscentrum De Poelboerderij start ook de prachtige wandelroute van 5 kilometer door de zeer vogelrijke Schaalsmeerpolder. Een aanrader voor vogelspotters!

Aan de zuidkant van het Wormer- en Jisperveld ligt het Oosteindepad, onderdeel van een wandelroutenetwerk. Het Oosteindepad is geopend van 15 juli tot 15 oktober. Honden zijn niet toegestaan vanwege het vee in de weilanden.
In najaar en winter is het pad gesloten, omdat het gebied dan een belangrijke rustplaats is voor wintergasten zoals smienten. Daarna is het broedseizoen voor de weidevogels en rietvogels.

Varen in het Wormer- en Jisperveld

Dit waterrijke natuurgebied bezoek je het beste per kano. Huur in de jachthaven een kano en je vaart zo het weidse natuurgebied in. Via de knooppunten van het kanoroutenetwerk kom je langs de mooiste plekjes.
Download de kanoroute

Fietsen

Fiets een rondje om het Wormer- en Jisperveld! De fietsroute (32 of 44 km) komt langs de Schaalsmeerpolder, die bekend staat om het grote aantal broedende grutto’s, tureluurs en scholeksters. Je passeert verschillende forten van de Stelling van Amsterdam (Fort bij Spijkerboor, Fort aan de Jisperweg en Fort aan de Middenweg).
Ga naar de routebeschrijving

Schaatsen

Varen in de zomer, schaatsen in de winter! Bij goed ijs wordt in het Wormer- en Jisperveld de Bannetocht verreden, een schaatstoertocht van dertig kilometer. Kijk voor het laatste schaatsnieuws op www.onsdorpjisp.nl

Hoe is het natuurgebied te bereiken?

Het dichtstbijzijnde treinstation is Wormerveer. Vanaf het station is het ongeveer 20 minuten lopen naar Bezoekerscentrum De Poelboerderij. Fietsen: vanaf NS-station Krommenie-Assendelft circa 30 minuten (5 km) en vanaf NS-station Zaandam circa 40 minuten (8 km).

Kom je met de auto? Vanaf de N246 neem je afslag Wormer/Jisp. Sla rechstaf de Prins Clausbrug over. Na de brug linksaf richting Oost-Knollendam. Twintig meter voor het einde van de afslag rechtsaf het parkeerterrein van Bezoekerscentrum De Poelboerderij op.

word nu lid