Ga direct naar inhoud
Nieuws

De kraanvogels zijn gevlogen...

01 augustus 2018 | Ank van Ravenswaaij

Ook dit jaar werden de activiteiten van de kraanvogels in het Korenburgerveen nauwlettend gevolgd - door de boswachters en vele andere vogelliefhebbers. Zou het deze sierlijke dieren dit jaar ook weer lukken om jongen groot te brengen?

kraanvogel met juveniel

In het voorjaar liet het kraanvogelpaar van vorig jaar zich weer zien. Bijzonder was dat het koppel aanvankelijk nog werd vergezeld door één van beide jongen van het jaar daarvoor.

De gebruikelijke maatregelen werden genomen om het terreindeel waar het nest zich vermoedelijk bevond, rustig te houden. Zodra steeds maar één oudervogel fouragerend te zien was, wisten de kenners voldoende: er werd gebroed. De broedtijd van een kraanvogel is ca. 30 dagen.

Helaas liet het andere ouderdier zich al vrij snel weer zien, waaruit geconcludeerd kon worden dat de eieren – of kuikens - het niet hadden gered. Begin juni rees het vermoeden dat het paar was begonnen aan een tweede leg. Helaas heeft ook dit broedsel het niet gered. De inmiddels ingezette droogteperiode was hier vermoedelijk debet aan. Bij droogte wordt het moerasgebied beter toegankelijk voor op het land levende predatoren zoals de vos.

De kraanvogels zijn inmiddels weggetrokken uit het veen. Het eenjarige jong is nog gesignaleerd in het Zwillbrocker Venn, net over de Duitse grens, waar veel kraanvogels leven. Het is niet bekend of het ouderpaar zich ook bij deze kolonie heeft gevoegd. Af en toe wordt er nog een paartje gesignaleerd in de randzone van het Korenburgerveen.

In het najaar zullen de kraanvogels weer wegtrekken naar de overwinteringsgebieden in Frankrijk en Spanje. Met volgend voorjaar nieuwe kansen.

Kraanvogels en een reegeit in het Korenburgerveen
Ank van Ravenswaaij
Ank van Ravenswaaij